clear float
clear float
'
Netradiční olympiáda pro děti v Křešicích

Netradiční olympiáda pro děti v Křešicích

6.9.2018

V Křešicích se v neděli 2. září konal 5. ročník Netradiční olympiády pro děti, kterou pořádala místní organizace ČSSD. Podpořit malé soutěžící přijel i senátor Hassan Mezian. Děti plnily s nadšením sedm připravených disciplín, např. pojídání tvarohových koláčků, rébusy, chůze na chůdách či skok do dálky. Po zábavném zápolení čekala na každého účastníka medaile a také jízda výletním vláčkem po obci. V průběhu celé akce si mohly děti zařádit na skákacím hradu nebo si užít malování na obličej.

Žatecká Dočesná

Žatecká Dočesná

3.9.2018

V pátek 31. srpna a 1. září se konal již 61. ročník Dočesné v Žatci, kam přijel i senátor Hassan Mezian na milé pozvání starostky a senátorky Zdeňky Hamousové. Tradiční slavnosti zlatého moku provázelo sice nepříznivé počasí, ale to neodradilo spoustu návštěvníků a přijeli se podívat na přehlídku pivovarů a bohatý kulturní program. Ať se vydaří i další ročníky Dočesné!

Oslava 930. výročí obce Lounky

Oslava 930. výročí obce Lounky

26.8.2018

V sobotu 25. srpna oslavila obec Lounky 930. výročí. První písemná zmínka o Lounkách pochází z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval část vesnice právě zakládané vyšehradské kapitule. Na senátora Hassana Meziana a další návštěvníky oslavy čekal bohatý kulturní program. V místní hasičárně se konala výstava "Ve znamení osmiček", která byla zaměřena na historii obce od roku 1918 do 2018. Představila se i speciální várka piva k výročí obce „Lounky 930“.

 

17. schůze Senátu

17. schůze Senátu

17.8.2018

Ve středu 15. srpna se konala již 17. schůze Senátu, na programu bylo víc než 20 tisků. Senátoři na ní projednali novelu zákona o silničním provozu a další zákony, zejména senátní iniciativy, evropské tisky a výroční zprávy.

Anenská pouť v Chodounech

Anenská pouť v Chodounech

30.7.2018

V sobotu 28. července se konala tradiční Anenská pouť, kterou navštívil i senátor Hassan Mezian. Připravena byla hudební vystoupení, pouťové atrakce a nechyběla oblíbená  soutěž o nejlepší Chodounský koláč. Pouť byla doprovázena fotbalovým zápasem dospělých „ Memoriálem Mirka Berana". Večerem provázela skupina Impulz z Litoměřic a po setmění mohli návštěvnici obdivovat skupinu Inflamenus s jejich ohnivou show.

16. schůze Senátu

16. schůze Senátu

24.7.2018

Ve středu 18. července se konala již 16. schůze Senátu, v jejíž úvodu hned složil slib nový senátor Tommáš Goláň. Schůze patřila mezi ty obsáhlejší, projednáno bylo celkem 49 bodů, z toho 17 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou k dalšímu projednání. Čtrnáct zákonů bylo schváleno, k jednomu zákonu senátoři nepřijali žádné usnesení (Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění), jedním návrhem zákona se nezabývali (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění). K jednomu návrhu zákona (Zákon o důchodovém pojištění) přijali pozměňovací návrhy. V prvním čtení senátoři pak přikázali návrh senátního návrhu zákona o státním občanství České republiky a ve druhém čtení novelu energetického zákona.

Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, projednávání Fiskálního paktu pak odročili do jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Senátoři se dále věnovali evropským směrnicím a nařízením, když na doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie přijali usnesení ke dvanácti evropským materiálům. V průběhu schůze Senátu vzali senátoři na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 z pera Nejvyššího kontrolního úřadu a Souhrnnou zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Klasickým bodem bylo i schválení návrhů na státní vyznamenání. Protože ani tentokrát nedorazil v zákonném stanoveném termínu návrh prezidenta republiky na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, byli senátoři nuceni tento bod z pořadu schůze vyřadit.

Pietní vzpomínka k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

Pietní vzpomínka k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

18.7.2018

V pátek 13. července se konal pietní akt k 75. výročí vypálení obce Český Malín. Senátor Hassan Mezian dorazil na Ukrajinu na pozvání předsedkyně celorepublikového výboru Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Uctil spolu s dalšími hosty památku 374 volyňských Čechů, 132 Ukrajinců a 26 Poláků, kteří byli zaživa upáleni či zastřeleni. Čest jejich památce!

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

9.7.2018

Obec Libotenice oslavila 100. výročí republiky a konec 1. světové války. Pozvání starostky Ladislavy Rejškové přijal senátor Hassan Mezian, který se účastnil křtu nově vysázeného třešňového sadu.  Ten má symbolizovat vzájemnou pospolitost a soudržnost občanů. Složena byla i poklona obětem 1. a 2. světové války. Nechybělo ani vystoupení žáků ZŠ a MŠ Libotenice. S dalšími hosty pak senátor pokřtil nově vydanou brožuru obce Libotenice.

15. schůze Senátu

15. schůze Senátu

21.5.2018

Ve čtvrtek 17. května se konala 15. schůze Senátu, na níž byla projednána novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se senátoři v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.

>> více
Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

4.5.2018

Ve středu 2. května se konala vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Thomy „Kouzelné Kjóto“, pod záštitou senátora MUDr. Hassana Meziana. Pan Zdeněk Thoma byl v roce 2017 oceněn japonskou vládou za svůj přínos k prohloubení česko-japonských vztahů a obdržel Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky.

14. schůze Senátu

14. schůze Senátu

2.5.2018

Ve středu 25. dubna se konala již 14. schůze Senátu. Úvod schůze patřil bodům ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, který představil senátorům novelu zákona o vývozu a dovozu zboží a novelu zákona o hornické činnosti. Oba tyto zákony senátoři schválili. Dále pak senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů a návrhu nařízení, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Poté dali souhlas k Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií a přijali několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Schválen byl ve 2. čtení i senátní návrh novely zákona o sociálních službách a přikázán výborům k projednání návrh senátní novely zákon o silničním provozu.

>> více
13. schůze Senátu

13. schůze Senátu

9.4.2018

Ve středu 4. dubna a čtvrtek 5. dubna se konala 13. schůze Senátu. Úvod patřil vzpomínce na senátora Jana Hajdu, který před nedávnem zemřel. Poté byl potvrzen ve funkci předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad.


Na programu schůze byl pouze jeden návrh zákona - tím byla novela volebního zákona, ke které přijali senátoři významný pozměňovací návrh, jímž se snaží odstranit pravidelné změny volebních obvodů. Tento návrh je již v Poslanecké sněmovně, která se musí rozhodnout, zda změnu navrhovanou Senátem schválí, či zda ji odmítne. V případě odmítnutí by pak novela volebního zákona skončila, neboť se jedná o zákon, k němuž je dle Ústavy třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

>> více
Výstava kraslic v Libotenicích

Výstava kraslic v Libotenicích

4.4.2018

V sobotu 24. března se konala již 10. výstava Asociace malířek a malířů kraslic. Výstavu si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian, hejtman Oldřich Bubeníček, místostarosta Litoměřic Pavel Grund, farář Adrian Pavel Zemek a dále starostové z Mikroregionu Porta Bohemica a pár starostů z Podřipska. Obec Libotenice je hrdým sídlem Asociace malířek a malířů kraslic, jejíž duchovním zakladatelům byl pan Miroslav Kubišta. Hlavní myšlenkou bylo rozšířit tyto tradice nejen na Moravě, ale i v Čechách, což se skvěle povedlo.

1. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky

1. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky

10.3.2018

Ve čtvrtek 8. března se konala společná schůze Parlamentu ČR k inauguraci prezidenta, kterou svolal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Miloš Zeman složil slib prezidenta republiky do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.

12. schůze Senátu

12. schůze Senátu

16.2.2018

Ve čtvrtek 15. února se konala 12. schůze Senátu. Senátoři řešili senátní novelu volebního zákona, novelu zákona o nelékařských zdravotnických povolání. Na přetřes přišlo i evropské nařízení upravující nakládání s osobmími údaji (GDPR) či senátní novela zákona o přestupcích. 

Přeji Vám veselé Vánoce, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2018!

24.12.2017
11. schůze Senátu

11. schůze Senátu

11.12.2017

Ve středu 6. prosince a čtvrtek 7. prosince se konala 11. schůze Senátu. Senátoři nejprve přijali usnesení k informaci vlády k minulému i nadcházejícímu jednání Evropské Rady. Poté přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Nařízení EP o evropské občanské iniciativě, Nařízení EP o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii a k Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU. Senátoři dále vzali na vědomí výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 a schválili senátní návrh zákona, který novelizuje zákon o Ústavním soudu. V závěru dopoledního jednání se věnovali volbě nových členů Rady pro studium totalitních režimů – v 1. kole nebyl nikdo zvolen.

>> více
Den válečných veteránů ve Slaném

Den válečných veteránů ve Slaném

13.11.2017

V sobotu 11. listopadu si ve Slaném připomněli tradiční Den válečných veteránů. Na akci nechyběl senátor Hassan Mezian a společně zavzpomínali na oběti válečných konfliktů, připomenuli si dosud žijící válečné veterány a položili květiny k vloni odhalené pamětní desce dvěma slánským rodákům a letcům RAF- Felixi Arnoštu Hellerovi a Josefu Berounskému. Akci moderoval Martin Doupovec. Jeho žena, talentovaná slánská malířka Lada Doupovcová vytvořila grafické listy se symbolikou Dne válečných veteránů a podarovala senátora a členy Klubu vojenské historie.

10. schůze Senátu

10. schůze Senátu

15.10.2017

Ve středu 11. října a čtvrtek 12. října se konala 10. schůze Senátu. Byly např. schváleny dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Dále nepřijato usnesení k zákonu o rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl schválen. V samém závěru dopoledního jednání senátoři zvolili Richarda Hindlse kandidátem Senátu na člena Národní rozpočtové rady.

>> více
Roudnické vinobraní 2017

Roudnické vinobraní 2017

25.9.2017

V sobotu 23. září se konala tolik očekávaná a tradiční slavnost - Roudnické vinobraní. Účast byla veliká a nechyběl ani senátor Hassan Mezian. Kromě desítek litrů kvalitního vína a burčáků od vinařů z Čech i Moravy čekal na návštěvníky i bohatý hudební program. V celém areálu byla také řada pouťových atrakcí, projížďky na koni, ukázky sokolnictví, malování na obličej, vystoupení šermířů, rytířské soutěže a další. V rámci doprovodného programu probíhal také další ročník festivalu komorní hudby Roudnické konsonance.

Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí úmrtí prvorepublikového předsedy vlády Jana Malypetra

Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí úmrtí prvorepublikového předsedy vlády Jana Malypetra

25.9.2017

V sobotu 23. září se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí úmrtí rodáka z Klobuk - prvorepublikového předsedy vlády Jana Malypetra. Uctit památku přijel i senátor Hassan Mezian.

 

4. ročník Netradiční olympiády pro děti

4. ročník Netradiční olympiády pro děti

28.8.2017

V Křešicích se v neděli 27. srpna konal již 4. ročník Netradiční olympiády pro děti, kterou pořádala místní organizace ČSSD. Podpořit rekordní počet 110 soutěžících přijel i senátor Hassan Mezian. Děti se s nadšením vrhly na osm připravených disciplín, např. pojídání jablek, rébusy, skok do dálky či chůze na chůdách. Po zábavném zápolení čekala na každého účastníka pěkná odměna a také jízda výletním vláčkem po obci. V průběhu celé akce si mohly děti zařádit na skákacím hradu či si užít malování na obličej. Příští rok opět na viděnou a sportu zdar!

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích

23.8.2017

Ve středu 23. srpna bylo slavnostně zahájeno mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Labe aréně Račice. Českou vlajku při defilé 68 výprav nesl kajakář Martin Seidl, s názvem země ho doprovázela kajakářka Sofie Kinclová, juniorská mistryně světa na kilometrové trati. Účastníky i hosty přivítali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistů, a šéf Mezinárodní kanoistické federace ICF José Perurena. V hledišti nechyběl ani senátor Hassan Mezian či ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

9. schůze Senátu

9. schůze Senátu

22.8.2017

Ve středu 16. srpna a čtvrtek 17. srpna se konala 9. schůze Senátu. Během středečního jednání Senát postupně schválil novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a novelu zákona o nemocenském pojištění. Děti a důchodci nad 65 let věku tak budou mít nižší doplatky za léky, stát navýší platbu za státní pojištěnce a lidé, kteří budou chtít pečovat o těžce nemocné příbuzné, budou moci čerpat až tříměsíční ošetřovatelské volno. Poté Senát přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o zaměstnanosti a nepřijal usnesení k novele zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V následujícím bloku ministra dopravy senátoři schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě, novelu zákona o silniční dopravě a novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Následně pak zamítli návrh zákona o kontrole veřejných financí a související novelizační zákon. Tento návrh zákona by podle senátorů vedl jen ke zvyšování administrativy.

>> více
Anenská pouť v Chodounech

Anenská pouť v Chodounech

23.7.2017

V sobotu 22. července se konala tradiční Anenská pouť, kterou navštívil i senátor Hassan Mezian. Připravena byla hudební vystoupení, pouťové atrakce a nechyběla oblíbená „Soutěž o nejlepší Chodounský koláč". Pouť byla doprovázena fotbalovým zápasem dospělých „ Memoriálem Mirka Berana". Večerem provázela skupina Format z Roudnice nad Labem a po setmění mohli návštěvnici obdivovat skupinu Inflamenus s jejich ohnivou show.

 

 

8. schůze Senátu

8. schůze Senátu

21.7.2017

Ve středu 19. července a ve čtvrtek 20. července se konala 8. schůze Senátu, která byla nabita veřejností očekávanými body. Byl projednán návrh zákona, kterým se mění zákon o advokacii, zákon o notářích a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, dále např. návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Horkým bodem jednání byl návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Memorial Air Show v Roudnici nad Labem

Memorial Air Show v Roudnici nad Labem

30.6.2017

O posledním červnovém víkendu probíhal na letišti v Roudnici nad Labem již 14. ročník přehlídky letecké techniky a pilotního umění Memorial Air Show, kterou si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian. Letošní ročník byl vzpomínkou na čtyři významné události – 100. výročí prvního použití letectva jako bojového prostředku, 100. výročí vítězné bitvy československých legií u Zborova, 100. výročí vstupu USA do 1. světové války a 75. výročí vstupu USA do leteckých bojů v Evropě. Diváci mohli shlédnout vystoupení domácích i zahraničních pilotů na 45 letadlech a helikoptérách. Úžasnou exhibici předvedl na letounu postaveném pro závody Red Bull Air Race např. pilot Martin Šonka.

Oslava 110. výročí SK Zlonice

Oslava 110. výročí SK Zlonice

29.6.2017

O poslední červnovou sobotu žily Zlonice oslavou 110. výročí založení SK Zlonice. Celodenní zábava vygradovala utkáním místní gardy s Arabela teamem, složeným z herců, zpěváků a českých fotbalových internacionálů. Vše nejlepší do dalších let!

Setkání s ThDr. Martinem Markem Krupicou, ThD. a jeho studenty v Senátu

Setkání s ThDr. Martinem Markem Krupicou, ThD. a jeho studenty v Senátu

17.6.2017

Čtvrteční dopoledne patřilo setkání senátora Hassana Meziana s ThDr. Martinem Markem Krupicou, ThD. a jeho studenty v Senátu. Prohlédli si historické prostory Valdštejnského paláce v doprovodu průvodkyně. Po prohlídce následovala zajímavá diskuse o činnosti Senátu a dalších aktuálních tématech. Velký dík všem za milou návštěvu!

Výstava akvarelů

Výstava akvarelů "STÍNY HARMONIE" slánské malířky Lady Doupovcové

16.6.2017

V úterý 13. června se konalo zahájení výstavy akvarelů "STÍNY HARMONIE" talentované slánské malířky Lady Doupovcové pod patronací "Společnosti patriotů Slaného". Pražská Morna Art & Wine Gallery byla plna hostů včetně senátora Hassana Meziana, kteří přišli potěšit svoje oči i duše povedenými obrazy.

Seminář

Seminář "Kouření - zdravotní, sociální aspekty a legislativní změny"

14.6.2017

V úterý 13. června se senátor Hassan Mezian zúčastnil mimořádného semináře "Kouření - zdravotní, sociální aspekty a legislativní změny", garantovaného prezidentem České lékařské komory MUDr. Milanem Kubkem a prof. MUDr. Evou Králíkovou, CSc.

Oficiální setkání s předsedou Národního shromáždění Burkiny Faso J.E. panem Salifem Diallo

Oficiální setkání s předsedou Národního shromáždění Burkiny Faso J.E. panem Salifem Diallo

14.6.2017

V úterý 13. června se senátor a místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Hassan Mezian spolu s předsedou Senátu PČR M. Štěchem, s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Plačkem oficiálně setkal s předsedou Národního shromáždění Burkiny Faso J.E. panem Salifem Diallo.

7. schůze Senátu

7. schůze Senátu

12.6.2017

V poslední květnovou středu a první červnovou středu a čtvrtek se konala 7. schůze Senátu. Byla projednána novela zákona o pedagogických pracovnících, která by měla zavést pro učitele kariérní řád. Senátoři však v rozsáhlé diskuzi s ministryní školství podrobili tuto novelu rozsáhlé kritice a přijali řadu pozměňovacích návrhů, z nichž nejviditelnější je příplatek 3.000,-Kč třídním učitelům. Senát po diskuzi odmítl zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku, které u poslanců prosadilo ministerstvo vnitra v rámci novely cizineckého zákona. Senátoři konstatovali, že přijetí tohoto zákona by bylo v rozporu s ústavou, právem EU i lidskoprávními závazky ČR. Novela zákona o pohřebnictví vzbudila také poměrně velký ohlas. Zakazuje nejen používání papírových rakví, ale především pro občany přináší větší jistotu důstojného pohřbívání zesnulých osob.

 

>> více
Klub starostů v Píšťanech

Klub starostů v Píšťanech

11.6.2017

V pátek 9. června se konal tradiční Klub starostů v Píšťanech, které letos slaví 960. výročí od první zmínky obce. Ochrana životního prostředí, fungování městské policie či nutné opravování komunikací byly hlavními tématy setkání. Senátor Hassan Mezian informoval také o senátním vrácení stavebního zákona do Poslanecké sněmovny nebo o setkání senátorů a poslanců s Jeanem-Claudem Junckerem a jejich společné diskuzi na téma budoucnosti Evropy po Brexitu, Schengenského prostoru, Evropských fondů, migrace, kvót či vojenské ochrany Evropy.

7. ročník Mezinárodního folklorního festivalu České středohoří 2017

7. ročník Mezinárodního folklorního festivalu České středohoří 2017

29.5.2017

O víkendu v Třebívlicích proběhl již sedmý ročník Mezinárodního folklorního festivalu České středohoří, jehož program si ve slunečném počasí nenechalo ujít několik stovek návštěvníků spolu se senátorem Hassanem Mezianem. Letos festival navštívily zahraniční soubory KUU NAPREDAK z Chorvatska, Ansamblul folcrloric Aradeana z Rumunska či HUAYUE z Číny. Nechyběla řada různých soutěží.

Slavnostní zahájení mistrovství Evropy veslařů 2017

Slavnostní zahájení mistrovství Evropy veslařů 2017

26.5.2017

Ve čtvrtek 25. května se senátor Hassan Mezian zúčastnil slavnostního zahájení mistrovství Evropy veslařů 2017 na břehu Labe arény v Račicích. Vlajkonošem české výpravy byl známý veslař Jakub Makovička.

Terezínská tryzna 2017

Terezínská tryzna 2017

25.5.2017

Minulou neděli se na Národním hřbitově v Terezíně konal 72. ročník Terezínské tryzny, vzpomínkové slavnosti k uctění památky obětí nacistické perzekuce. Pietnímu aktu přihlížely stovky návštěvníků Malé pevnosti, čeští ústavní činitelé spolu se senátorem Hassanem Mezianem, členové vlády ČR, představitelé institucí a sdružení, někteří bývalí vězni z terezínského koncentračního tábora a také příbuzní obětí.

Pietní akt u Popraviště v Malé pevnosti Terezín

Pietní akt u Popraviště v Malé pevnosti Terezín

24.5.2017

V neděli 21. května se senátor Hassan Mezian zúčastnil pietního aktu obětem u Popraviště v Malé pevnosti Terezín. Čest jejich památce!

Odsouzení barbarského teroristického činu v Manchesteru

23.5.2017

Odsuzuji odporný a barbarský teroristický čin v Anglii. Vyjadřuji co nejhlubší soustrast všem pozůstalým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. V tuto chvíli musí Evropa ukázat svou jednotu a sílu v boji proti terorismu. Nesmíme se nechat v žádném případě zastrašit a propadat panice!

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu 2017

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu 2017

16.5.2017

V sobotu 13. května se zúčastnil senátor Hassan Mezian vzpomínkové akce z pražského Motola, kterou pořádá každoročně Konfederace politických vězňů. Celý projev najdete níže.

Vážení přítomní,

 

 • dnes jsme se tu sešli proto, abychom uctili památku těch, kteří se stali obětí komunistického režimu v naší zemi;

 • byli to ti, kteří pro své názory a postoje zaplatili daní nejvyšší, svým životem;

 • když komunistický režim začal likvidovat své nepřátele, odpůrce či dokonce jen kritiky, byl již stejně totalitním jako nacismus během 2. světové války;

 • zde, na motolském hřbitově v místním krematoriu, komunisté v utajení zřídili mezi lety 1948-1989 hromadné pohřebiště, avšak veřejnost se o něm dozvěděla teprve až na konci 20. století díky objevu Konfederace politických vězňů;

 • jak jistě víte, místní hromadné pohřebiště nebylo v Praze jediné, ale hromadné hroby politických vězňů z minulého režimu se také nacházejí na hřbitově v Praze Ďáblicích;  

 • je velmi smutné, že i zde, na motolském hřbitově, byly objeveny ostatky politických vězňů z 50. let, jejichž těla byla zpopelněna a pohřbena v jámách společného pohřebiště, a to v urnách, které nebyly ani označeny jménem popraveného, ale pouze číslem, což vypovídá o tom, že neúcta komunistické mašinérie neznala slitování ani se zemřelými;

 • jak se podařilo výzkumným pracovníkům zjistit, v roce 1965 byly urny s popelem mnohých popravených převezeny z Pankrácké věznice právě sem, na motolský hřbitov a zde byly nedůstojně uloženy; 

 • Ačkoliv tomu za nedlouho bude již tři desetiletí, kdy komunistický režim padl a naše země nabyla opětovně svobodu, neměli bychom zapomínat na to, co se v minulosti v naší zemi stalo a jak se politické procesy i popravy bojovníků za svobodu a pravdu dotkly osudů mnohých rodin v Československu;

 • Právě nyní je ta správná doba abychom události nejen z 50. let minulého století mladým generacím opětovně připomínali, protože právě v dnešních dnech v některých částech Evropy sílí nacionalistické tendence, které mohou ohrozit demokracii a také v mnohých částech světa běsní válečné konflikty .

 • i když je pro mnohé vzpomínka na oběti komunismu doposud stále živá, teprve historie, které jsme všichni tvůrci, nám ukáže, jestli se nám podařilo tuto „temnou“ část našich dějin důstojně uzavřít;

   

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Klub starostů v Třebívlicích

Klub starostů v Třebívlicích

15.5.2017

V pátek 12. května se senátor MUDr. Hassan Mezian zúčastnil pravidelného Klubu starostů v Třebívlicích. Jedním z bodů byla debata se zástupci odboru dohledu a kontroly MVČR nad aktualizací vyhlášek a zákonů. Dopad novely školského zákona na obce byl dalším očekávaným tématem. Nechyběla ani pozvánka na 7. ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Třebívlicích. 

6. schůze Senátu

6. schůze Senátu

24.4.2017

Ve středu 19. dubna a ve čtvrtek 20. dubna se konala 6. schůze Senátu, která byla nabita veřejností očekávanými body. Byl projednán zákon o nemocenském pojištění (zavádějící otcovskou dovolenou a další), novela zákona o státní službě i zákon o zahraniční službě, horkým bodem jednání byla novela zákona o registru smluv.

Setkání s občany Slánska v Senátu

Setkání s občany Slánska v Senátu

23.4.2017

Úterní povelikonoční odpoledne patřilo občanům Slánska, kteří přijali pozvání senátora Hassana Meziana do Senátu. Prohlédli si historické prostory Valdštejnského paláce v doprovodu průvodkyně a diskutovali o činnosti Senátu. Veliké díky za milou návštěvu.

5. schůze Senátu

5. schůze Senátu

13.3.2017

Ve středu 8. března a ve čtvrtek 9. března se konala 5. schůze Senátu, na začátku složila senátorka Alena Dernerová slib senátora. Po rozsáhlé dopolední diskuzi byly přijaty pozměňovací návrhy k novele školského zákona a poté senátoři zvolili kandidáta ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pana Jana Outlého. Odpolední jednání zahájil se svými body předseda vlády.

>> více
4. schůze Senátu

4. schůze Senátu

20.1.2017

Ve středu 18. ledna a čtvrtek 19. ledna se konala 4. schůze Senátu. Senátoři nejprve vzali na vědomí informaci o posledním jednání rady a poté přijeli na návrh Výboru pro záležitosti Evropské unie usnesení k Pracovnímu programu Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, k Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv, k Roční analýze růstu na rok 2017 a ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016.

Poté se rozpoutala „bouřlivá" debata k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, ke které nakonec přijali sadu pozměňovacích návrhů. Poté vzali na vědomí Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 a schválili novelu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

>> více
Setkání s členy Společnosti patriotů Slaného v Senátu

Setkání s členy Společnosti patriotů Slaného v Senátu

23.12.2016

Středeční adventní odpoledne patřilo Společnosti patriotů Slaného, jehož členové přijali pozvání senátora Hassana Meziana do Senátu. Prohlédli si historické prostory Valdštejnského paláce v doprovodu průvodkyně. Po prohlídce následovalo malé občerstvení a diskuse o činnosti Senátu i činnosti slánského sdružení. Velký dík všem za milou návštěvu.

3. schůze Senátu

3. schůze Senátu

16.12.2016

Ve středu 14. prosince proběhla 3. schůze Senátu, poslední v roce 2016. Senátoři se věnovali především projednávání zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Schválili novelu zákona o stavebním spoření, novelu zákona o účetnictví a novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů. Ke dvěma zákonům (novela zákona o vinohradnictví a novelu zákona o léčivech) přijali pozměňovací návrhy. Novelou občanského zákoníku se nezabývali a k zákonu o obchodních korporacích nepřijali žádné usnesení.

Na programu jednání byly i dvě mezinárodní smlouvy (Změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi), k oběma dali senátoři souhlas k jejich ratifikaci. Zvolen byl pan Jan Outlý kandidátem Senátu na funkci předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, o jeho jmenování rozhodne prezident republiky. V prvním čtení pak senátoři zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, který zrušuje o elektronické evidenci tržeb. V samotném závěru schůze pak byla schválena Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017.

2. schůze Senátu

2. schůze Senátu

1.12.2016

Ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince se konala již 2. schůze Senátu, jejíž jednání bylo zahájeno debatou nad zahraniční politikou ČR ve vztahu k Čínské lidové republice. Poté senátoři vzali na vědomí informaci vlády o říjnovém zasedání evropské rady a zprávu o vývoji EU v roce 2015. Současně přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie o vztazích Komise s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2015. Dopolední jednání bylo zakončeno schválením zákonů o evidenci obyvatel a rodných číslech a zákona o hornické činnosti.

>> více
Vernisáž výstavy Lady Doupovcové - Budoucí archaismy

Vernisáž výstavy Lady Doupovcové - Budoucí archaismy

24.11.2016

Vernisáž Lady Doupovcové v knihovně Václava Štecha ve Slaném je zahájením již čtvrté samostatné výstavy. Působivé obrazy slánské malířky nadchly nejednoho návštěvníka včetně senátora Hassana Meziana a jsou k vidění do 17. prosince.

1. schůze Senátu

1. schůze Senátu

18.11.2016

Ve středu 16. listopadu se konala 1. ustavující schůze Senátu v 11. funkčním období, na níž senátoři zvolení v říjnových volbách složili slib a ujali se tak své funkce zákonodárce.

 

 

Slavností odhalení pamětní desky slánským rodákům, letcům RAF – Josefu Berounskému a Felixu Arnoštu Hellerovi

Slavností odhalení pamětní desky slánským rodákům, letcům RAF – Josefu Berounskému a Felixu Arnoštu Hellerovi

10.11.2016

V předvečer Dne válečných veteránů proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky letcům RAF Josefu Berounskému a Felixu Arnoštu Hellerovi ve Slaném. Vzpomínku na oba vojáky a slánské rodáky zajistila Společnost patriotů Slaného ve spolupráci s královským městem Slaný. Kytici k pamětní desce položil i senátor Hassan Mezian. Čest jejich památce!

Oslava Dne vzniku samostatného Československa ve Slaném

Oslava Dne vzniku samostatného Československa ve Slaném

28.10.2016

U příležitosti oslavy Dne vzniku samostatného Československa se konalo slavnostní zasedání zastupitelstva města Slaný, na kterém nechyběl ani senátor Hassan Mezian. Oceněno bylo několik významných slánských osobností, které si převzaly pamětní listy a zapsaly se do pamětní knihy.

5. výročí zpřístupnění Muzea studené války a protivzdušné obrany v bunkru Drnov

5. výročí zpřístupnění Muzea studené války a protivzdušné obrany v bunkru Drnov

24.10.2016

U příležitostí 5. výročí zpřístupnění Muzea studené války a protivzdušné obrany navštívil senátor Hassan Mezian bunkr Drnov v obci Žižice, nedaleko Slaného. V jednom z největších podzemích bunkrů v ČR lze nasát atmosféru období studené války a podívat se na tehdejší vybavení pro případ válečného ohrožení. Veliký dík patří sdružení Bunkr Drnov, který již v roce 2009 začal s přípravami pro zpřístupnění objektu veřejnosti.

Národní konference VENKOV 2016 v Litoměřicích

Národní konference VENKOV 2016 v Litoměřicích

22.10.2016

Ve dnech 20. října a 21. října hostily Litoměřice Národní konferenci Venkov 2016, která byla pořádána Spolkem pro obnovu venkova ČR s podporou Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s partnery - Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí místních akčních skupin ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR. Konferenci si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian. Program plenárního zasedání i workshopů se zaměřoval na člověka, bez kterého by venkov nemohl být venkovem. Zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova hledali letos nově u kulatých stolů řešení nejdůležitějších témat pro venkov.

28. schůze Senátu

28. schůze Senátu

19.10.2016

Ve středu 19. října se konala 28. schůze Senátu a zároveň poslední schůze Senátu v 10. funkčním období. V úvodu jednání si senátoři nejprve vyslechli informace o Summitu lídrů 27 zemí Evropské Unie v Bratislavě a informaci o pozicích vlády na nadcházejícím jednání Evropské rady. Potom dali souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv v gesci ministra zahraničních věcí. Jednalo se o Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě, Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným zmizením a Dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a státy SADC EPA. Poté senátoři přijali usnesení k vývoji situace na Ukrajině. Následoval blok bodů ministra vnitra, který byl sestaven z evropských tisků. Senát postupně přijal doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke čtyřem evropským bodům, z nichž asi nejdůležitějším byl Baliček k reformě azylového práva. Poté byla schválena novela zákona o pozemních komunikacích a přijaty pozměňovací návrhy k zákonu o střetu zájmů.


>> více
Klub starostů v Lovečkovicích

Klub starostů v Lovečkovicích

19.9.2016

V pátek 16. září se senátor MUDr. Hassan Mezian zúčastnil pravidelného Klubu starostů v Lovečkovicích, kde působil i jako lékař záchranné služby. Spolupořádajícími obcemi byly Chudoslavice a Třebušín a všechny představily přítomným své obecní novinky a také investiční akce. Jedním z hlavních témat setkání byl i dotační program Ministerstva zemědělství ČR, jehož součástí je dotační titul Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže. To vedlo k diskuzi ohledně odbahnění rybníků, zadržování vody v krajině či možností obcí ochránit se před bleskovou povodní.

VII. ročník Memoriálu Františka Havla

VII. ročník Memoriálu Františka Havla

29.8.2016

V poslední srpnovou sobotu se konal již 7. ročník memoriálu Františka Havla ve Zlonicích. Přítomní fotbalisté a hosté spolu se senátorem Hassanem Mezianem zavzpomínali na skvělého člověka, dlouholetého funkcionáře a v posledních letech zejména trenéra těch nejmladších fotbalistů.

27. schůze Senátu

27. schůze Senátu

28.8.2016

Ve středu 24. září a čtvrtek 25. září se konala 27. schůze Senátu. Během středečního dopoledne senátoři projednali celkem 6 zákonů. Čtyři z nich schválili (zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon s ním související a zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). K dalším dvěma, novele zákona o dráhách a a k novele volebních zákonů pak byly přijaty pozměňovací návrhy. Rovněž dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání a přijali doporučení výboru pro evropské záležitosti ke třem tiskům s evropskou tematikou.

>> více
Otevření nově zrekonstruovaného oddělení porodnice, gynekologie a neonatologie Podřipské nemocnice s poliklinikou

Otevření nově zrekonstruovaného oddělení porodnice, gynekologie a neonatologie Podřipské nemocnice s poliklinikou

26.7.2016

Po několika měsících příprav a intenzivní práce se v úterý 26. 7. 2016 otevřela zrekonstruovaná oddělení porodnice, gynekologie a neonatologie Podřipské nemocnice s poliklinikou. Investice přesahující částku 20 milionů korun Kč kompletně změnila podobu porodnice, ve které se v posledních 16 letech narodilo více než 6 tisíc dětí. Zrekonstruovaná porodnice má k dispozici 13 lůžek, 3 nadstandardní pokoje vybavené klimatizací, vysoce kvalitním zdravotnickým nábytkem a prostornou vlastní koupelnou. Unikátní záležitostí jsou celoskleněné operační sály pro porody císařským řezem, které nabízejí největší míru sterility prostředí díky ultra hladkému povrchu skla. Na porodní boxy navazuje nadstandardně vybavená neonatologie, včetně místnosti pro resuscitaci novorozenců.


Slavnostní znovuotevření si nenechal ujít senátor Hassan Mezian, který před tři a půl lety usilovně bojoval o zachování Podřipské nemocnice s poliklinikou. Nově zrekonstruované oddělení je pro něj důkazem, že jde nemocnice stále dopředu. Senátor popřál, aby se tomuto oddělení stále dařilo a narodilo se zde spoustu dalších miminek.


Radost z podařeného díla neskrýval ředitel nemocnice Mgr. Tomáš Krajník. „Pevně věřím, že rozhodnutí investovat právě do této oblasti bylo správné a nejlepším oceněním bude důvěra Vás, pacientů. Podařilo se nám dát dohromady tým skvělých lékařů, sester a ostatních pracovníků a ti si zaslouží pracovat v takto moderní porodnici. Pro mě osobně je toto oddělení symbolické, jelikož se jej podařilo udržet a zásadně rozvinout především díky podpoře lidí z regionu a toho si velmi vážím", uvedl.


Patronkou se stala zpěvačka skupiny VERONA, Markéta Plecháčová, která si pro svůj porod vybrala právě roudnickou porodnici díky rodinné atmosféře, individuálním přístupu a důvěře k primáři Havlíkovi.

Kanonfest v Terezíně

Kanonfest v Terezíně

25.7.2016

O uplynulém víkendu se konal Kanonfest aneb děla v historii v pevnosti Terezín. Zajímavou historickou akci si nenechal ujít i senátor Hassan Mezian. Návštěvníci nově zrekonstruovaného objektu Kavalír II. mohli živě a zblízka vidět průběh dělostřelectva od jeho raného počátku v období třicetileté války až do období kolem roku 1880, včetně dobových ubikací, výzbroje a života vojáka. Na nadšence čekala jedinečná příležitost vyzkoušet si práci dělostřelce či se svézt v historickém kočáře. Večer byl plný hudby a zábavy na Dělostřeleckém bálu. Akce se konala díky dlouholeté vzájemné spolupráci mezi Historickým spolkem města Bílina, městem Terezín a projektem Terezín - město změny na spolupořádání akcí s podobnou tématikou a předváděním živé historie návštěvníkům .

Anenská pouť v Chodounech

Anenská pouť v Chodounech

25.7.2016

V sobotu 23.července se konala tradiční Anenská pouť, tentokrát spojená s oslavou 790 let výročí obce. Popřát obci Chodouny přijel i senátor Hasan Mezian. Připraveny byla hudební vystoupení, pouťové atrakce, koláčky, kremrole a nechyběla oblíbená „Soutěž o nejchutnější (a nejkrásnější) Chodounský koláč". Pouť byla doprovázena fotbalovým zápasem dospělých „ Memoriálem Mirka Berana". Večerem provázela skupina Format z Roudnice nad Labem a po setmění mohli návštěvnici obdivovat skupinu Inflamenus s jejich ohnivou show.

 

 

26. schůze Senátu

26. schůze Senátu

18.7.2016

Ve čtvrtek 14. července se uskutečnila 26. schůze Senátu, během níž bylo projednáno 21 bodů, z toho 11 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Úvod jednání patřil projednávání informace vlády o jednání Evropské Rady, přičemž senátoři se věnovali zejména BREXITU a věcem s tím souvisejícím a dojednáním výjimky z EIA u deseti důležitých dopravních staveb. Poté byl schválen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

>> více

Odsouzení barbarského teroristického činu v Nice

15.7.2016

Odsuzuji odporný a barbarský teroristický čin v Nice. Vyjadřuji co nejhlubší soustrast všem pozůstalým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. V tuto chvíli musí Evropa opět ukázat svou jednotu a sílu v boji proti terorismu. Nesmíme se nechat v žádném případě zastrašit a propadat panice!

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

12.7.2016

V neděli 10. července se konal pietní akt k 73. výročí vypálení Českého Malína na Volyni, založeného v druhé polovině 19. století českými přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka. U památníku v parčíku u městského hřbitova v Žatci uctil senátor Hassan Mezian spolu s dalšími hosty památku 374 volyňských Čechů, kteří byli zaživa upáleni či zastřeleni. Život ztratilo také 132 Ukrajinců a 26 Poláků ze sousední obce. Čest jejich památce!

Oslavy k 85. výročí založení fotbalového oddílu ve Vražkově

Oslavy k 85. výročí založení fotbalového oddílu ve Vražkově

4.7.2016

V sobotu 2. července se konaly oslavy 85. výročí založení fotbalového oddílu ve Vražkově, na kterých nemohl chybět senátor Hassan Mezian. Dopoledne patřilo výstavě fotografií a pohárů v místním kulturním domě, odpoledne se neslo ve fotbalové náladě přímo na hřišti. Přátelský zápas dětí z Vražkova proti dětem ze Straškova byl napínavý, nakonec si výhru za výsledek 1:0 připsali domácí. Pro děti byly připraveny i skákací hrady, vojenská technika, malování na obličej, koníci či hasičská pěna. Do pozdního odpoledne pak probíhaly další fotbalové zápasy. Na své si přišli všichni, večer oslav byl zpestřen kulturním programem, tancem, hudbou a krásnou módní přehlídkou.

Oslava 790 let obce Libotenice

Oslava 790 let obce Libotenice

26.6.2016

V sobotu 26. června pořádala obce Libotenice velkolepou oslavu 790 let. Perfektně zorganizovaný a nabitý program začal dopoledne, kdy se konal fotbalový turnaj žáků, pro děti bylo připraveno divadlo, skákací hrad, kolotoč. Celou akcí provázel moderátor Vlastimil Patrick Čtverák.

Ve 14 hodin začalo slavnostní zahájení oslav, které ozdobily zpěvem šikovné děti z místní MŠ a ZŠ. Poté již přišla na řadu blahopřání obci od starostky Ladislavy Rejškové, senátora Hassana Meziana a dalších hostů. Starostka Libotenic vyzdvihla rozvoj obce a investiční akce, které již v obci proběhly. Ať již šlo o opravu komunikací, opravu kostela sv. Kateřiny, vybudování multifunkčního hřiště, dvou dětských hřišť či oprava kulturního domu. Aktivní společenský život, zájem občanů a množství občanských sdružení vedly v minulosti k získání modré stuhy za společenský život v soutěži Vesnice roku. Dalším bodem v rozvoji obce, který by mohl zvýšit cestovní ruch, je vybudování velkého a malého přístavu.

Senátor Hassan Mezian vyzdvihl aktivity obce Libotenice, velikost obce není podle počtu obyvatel, ale podle činností. Popřál obci, aby prosperovala nadále ve všech oblastech.

Po vystoupení Podřipského kvintetu již všichni vyrazili do průvodu v čele s husary. Zastavili se u pomníku, kde položili věnec a uctili památku padlých za první a druhé války. Poté všichni pokračovali ke kostelu sv. Kateřiny, kde byla připravena zajímavá výstava občanských sdružení (např. klub Pastelka, Český svaz včelařů, galerie Kraslic a další). Vystoupení pěveckého sboru BELL canto pod vedením sbormistra Josefa Jíšy bylo dalším skvělým zážitkem slavností. Oslavy pro příznivce, rodáky a obyvatele Libotenic pak pokračovaly zábavou a hudebními vystoupeními až do půlnoci.

7. Ortopedické sympozium v Litoměřicích

7. Ortopedické sympozium v Litoměřicích

24.6.2016

Ve čtvrtek 23. června a pátek 24. června se konalo již 7. Ortopedické sympozium u příležitosti výročí 700. narození krále Karla IV. a 22 let založení Ortopedického oddělení MěN v Litoměřicích. Účastnici se mohli dozvědět novinky v ortopedii a traumatologii ramenního kloubu. Členem čestného předsednictva byl i senátor Hassan Mezian, který vyzdvihl zásluhy prvního primáře ortopedie MUDr. Beneše a primáře MUDr. Procházky v rozvoji lůžkové ortopedie.

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice

20.6.2016

V sobotu 18. června se konala velkolepá oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice, která začala slavnostním průvodem s cílem v areálu U sumce. Zde už čekalo na návštěvníky vystoupení mažoretek, starosty a starosty hasičů Vědomic, poté už nastal slavnostní nástup hasičských jednotek. Po hymně proběhlo slavnostní požehnání nové hasičské stříkačky a praporu SDH Vědomice, které učinil Mons. Mgr. Jan Baxant. Akci si nenechal ujít senátor Hassan Mezian, který poděkoval hasičům za jejich skvělou práci.

Zástupci SDH Vědomice pak udělovali pamětní medaile zástupcům hasičských sborů (např. SDH Polepy, SDH Křešice, SDH Roudnice nad Labem, hasiči Roudnice nad Labem, SDH Černěves, atd.), byli oceněni i další osoby včetně starosty, biskupa a senátora. Sobotní odpoledne pak patřilo ukázkám zásahů, bylo možné si prohlédnout současnou a historickou hasičskou techniku. Pro děti nechyběl vláček, skákací hrad či hasičská pěna. Večer pak patřil tanci a poslechu, vystoupila zpěvačka Madia a taneční skupiny Babí léto a Amazonky z Taneční školy Caravana. 

25. schůze Senátu

25. schůze Senátu

20.6.2016

Ve středu 15. června se konala 25. schůze Senátu, jejíž dopolední jednání patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákon o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.

Odpolední jednání začalo vzetím na vědomí Konvergenčního programu České republiky. Následně byly schváleny dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzaty na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

Roudnický košt na Lobkowiczkém zámku

Roudnický košt na Lobkowiczkém zámku

15.6.2016

V sobotu 11. června 2016 proběhl na Lobkowiczkém zámku další ročník Roudnického koštu. Akce byla letos zahájena přímo v zámeckém areálu slavnostním otevřením nové vinice, která byla vysazena u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Zájemci se mohli stát patrony vinice, jedním z patronů se stal i senátor Hassan Mezian. Každý návštěvník měl možnost ochutnat vína z celé vinařské oblasti Čechy, seznámit se přímo s vinařem a také si případně zakoupit předváděná vína v lahvi.

Bohatý kulturní program pokračoval odpoledním slavnostním koncertem u příležitosti otevření nejen nové zámecké vinice, ale i otevření zámeckého parku. Na koncertu vystoupila operní zpěvačka Jana Štěrbová s klavírním doprovodem Aleny Kolaříkové a nechyběla první dáma českého klavíru Jitka Čechová. Celou akcí provázel lékař Ondřej Krajník.

 Oslavy 790. výročí trvání obce Klobuky

Oslavy 790. výročí trvání obce Klobuky

14.6.2016

V sobotu 11. června oslavila obec Klobuky 790. výročí. Oslavy si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian. Program začal dopoledne před budovou obecního úřadu vystoupením mažoretek a slavnostním průvodem až ke budově školy, kde se slavnostně otevřela nová polyfunkční učebna a zrekonstruovaná tělocvična. Senátor diskutoval s přítomným učitelským sborem a starostkou o chodu školy a školky, o stavu českého školství, situace škol v malých obcích, o kapacitě a naplněnosti. V učebnách pak na návštěvníky čekaly  historické expozice (např. staré školní lavice či výstava obecních kronik). Oslavy pokračovaly sportovním dětským kláním a odpoledne patřilo sportovnímu zápolení místních fotbalistů. Večer pak patřil taneční zábavě, kterou byly celodenní oslavy náležitě zakončeny.

Noc kostelů v Litoměřicích

Noc kostelů v Litoměřicích

13.6.2016

V pátek 10. června se konala tradiční akce Noc kostelů, během níž měla široká veřejnost možnost zažít posvátnou večerní a noční atmosféru kostelů, odpočinout si od hektičnosti dní a užít si rozmanitý program plný debat, umění a hudby. V kostele svatého Václava v Litoměřicích čekala na návštěvníky beseda se senátorem Hassanem Mezianem. Úvod patřil vzpomínce na smutnou červnovou událost – vyhlazení obce Lidice. Další část pak patřila debatě o Sýrii, její historii, o zvycích, tradicích, náboženství. Téma humanitární pomoci, uprchlické krize bylo dalším zajímavým bodem diskuze.

Nechybělo potěšení i pro děti, na které opět čekalo pexeso, které tematicky navazuje na pexesa vydaná v předchozích letech a díky navazujícímu číslování si lze hru dále rozšiřovat. Návštěvníkům byly rovněž k dispozici upomínkové pohlednice s patrony litoměřické diecéze.

Noc kostelů v litoměřické diecézi se uskutečnila pod záštitou litoměřické biskupa Mons. Jana Baxanta, senátora Hassana Meziana, hejtmanů Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje a starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče.

24. schůze Senátu

24. schůze Senátu

30.5.2016

Ve středu 25. května a ve čtvrtek 26. května se konala již 24. schůze Senátu. Byly přijaty pozměňovací návrhy k novele zákona o podpoře sportu, schválen zákon o ochraně státních hranic, zákon o státních registrech a zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Následně senátoři přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke zprávě o pokroku v oblasti změny klimatu a dali souhlas k ratifikaci čtyřmezinárodních smluv zabývajících se ochranou životního prostředí. V samotném závěru dopoledního jednání nejprve přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů, a poté se nejprve rozhodli nezabývat zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a pak přijali pozměňovací návrhy k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

>> více
Setkání se zástupci zemědělských společností ve Straškově

Setkání se zástupci zemědělských společností ve Straškově

17.5.2016

O současném stavu a vizích v zemědělství debatovali senátor Hassan Mezian s předsedou představenstva Astur Straškov Miroslavem Novákem a se zástupci dalších zemědělských společností na setkání ve Straškově na Podřipsku. Mezi hlavní diskutovaná témata patřila otázka efektivnosti v živočišné výrobě, která chovatelům nadále způsobuje finanční ztráty. Hovořilo se i o obchodní politice řetězců, chybějící koncepci v zemědělství či dotacích. Jedním z témat byla i problematika sucha a dopady na zemědělce.

IV. Slavnosti městyse Zlonice

IV. Slavnosti městyse Zlonice

10.5.2016

V neděli 8. května proběhl již 4. ročník slavností Městyse Zlonice. Návštěvníci spolu se senátorem Hassanem Mezianem mohli shlédnout napínavé fotbalové zápasy mužstev. Nechyběla ani ukázka výcviku psů, hasičů či ukázka Policie ČR. Na děti čekaly výtvarné workshopy pro děti a další různé možnosti sportovního a kulturního vyžití. Mimořádně byla v provozu i malodráha – městys Zlonice je jediným, kdo z veřejných prostředků přispěl na zajištění letošní sezóny.

 

Senátor Hassan Mezian v dokumentu Babylon

5.5.2016

Přestože se Hassan Mezian narodil v Sýrii, úcta k nové vlasti ho přiměla k české národnosti i senátorskému křeslu. Senátor Hassan Mezian v jedinečné dokumentární sérii České televize o lidech, kteří žijí jinde, než jsou jejich kořeny.

>> více
23. schůze Senátu

23. schůze Senátu

4.5.2016

Ve středu 27. dubna se konala dvacátá třetí schůze, na níž senátoři projednali čtyři návrhy zákonů postoupené poslaneckou sněmovnou. Dva z nich schválili (novelu trestního řádu a novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích) a ke dvěma přijali pozměňovací návrhy (novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a novela zákona o Státním pozemkovém úřadu. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Kazachstánem, přijali doporučení Výboru pro evropské záležitosti ke Sdělení „Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti", k návrhu směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a vyslovili souhlas s působením Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice.

V závěru schůze pak přikázali v prvním čtení návrh senátního návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a ve druhém čtení nepřijali usnesení k senátnímu návrhu zákona o elektronických komunikacích. V posledním bodě jednání pak odročili projednávání senátního návrhu zákona o místním referendu.

22. schůze Senátu

22. schůze Senátu

25.4.2016

Ve středu 20. dubna se konala 22. schůze Senátu, během níž byly přijaty pozměňovací návrhy k zákonu o soudních poplatcích a schválena novela zákona o trestním řízení soudním či novela školského zákona. Během odpoledního jednání pak schválil Senát novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání, novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, novelu zákona o zdravotních službách a byly přijaty pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále senátoři přijali doporučující stanovisko Výboru pro záležitosti evropské unie k Balíčku pravidel pro digitální smlouvy, k daňovému balíčku a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah. Následně senátoři dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. V samotném závěru schůze byly schváleny dva senátní návrhy zákonů - novela o státní službě a zákon o veřejných kulturních institucích.

Debata se studenty Gymnázia Omská v Praze

Debata se studenty Gymnázia Omská v Praze

8.4.2016

V pátek 8. dubna proběhla skvělá diskuze se zvídavými studenty Gymnázia Omská v Praze o současném stavu v Sýrii, tzv. Islámském státu či o uprchlické krizi. Děkuji za pozvání profesorovi Gymnázia Mgr. Štěpánovi Grollovi.

13. ples Královského města Slaný

13. ples Královského města Slaný

7.4.2016

V sobotu 2. dubna se konal již třináctý ročník tradičního reprezentačního plesu města Slaného v prostorách Městského centra Grand ve Slaném. K tanci i poslechu hrály slánské orchestry Big Band Beta a kapela Tancovačka. V programu vystoupili Daniela Šinkorová a Roman Vojtek, na plese nemohl chybět ani senátor za Litoměřicko a Slánsko Hassan Mezian. Předtančení pro 13. ples Královského města Slaného připravila slánská Taneční škola Pavla Horáka. Celým večerem provázel Petr Král, moderátor Českého rozhlasu.

21. schůze Senátu

21. schůze Senátu

7.4.2016

Ve středu 6. dubna se konala 21. schůze Senátu, na níž senátoři zamítli zákon o zadávání veřejných zakázek, na jeho vrácení dolní komoře se shodly všechny tři senátorské kluby, které se jím zabývaly. Velkou míru kritiky získal, fakt, že zákon klade veškerou odpovědnost na zadavatele, a to i v případě maličkých obcí, které musí využívat externí firmy.  Naopak schválen byl zákon o uznávání odborných kvalifikací a další související předpisy, který na své projednání čekal od konce srpna 2015. Cílem zákona je zajistit harmonizaci vnitrostátních předpisů s evropskými směrnicemi či zavést výstražný mechanismus, jehož prostřednictvím budou členské státy EU informovány o tom, kterým lidem byl uložen zákaz výkonu zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí.

Velikonoční výstava kraslic v Libotenicích

Velikonoční výstava kraslic v Libotenicích

24.3.2016

V sobotu 19. března se konala již 9. výstava kraslic, kterou uspořádala Asociace malířek a malířů kraslic České republiky v Kulturním domě v Libotenicích. Mezi hosty, které vítala starostka obce Ladislava Rejšková, nechyběli čelní představitelé okolních obcí, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko Hassan Mezian. „Velikost obcí nerozděluji na malé a velké podle počtu obyvatel, ale podle činů. Činů občanů a vedení obce. Libotenice považuji za velkou obec, neboť veškeré akce, které se zde pořádají, jsou velmi krásné. Rád se do Libotenic vracím a navštěvuji Vaše akce," uvedl při návštěvě senátor.


Podle slov předsedkyně asociace Olgy Hovorkové se na výstavě sešlo 1 500 kraslic od malířů z celé České republiky. Nechyběly však ani další ukázky tradičního lidového umění. Návštěvníci si mohli prohlédnout například výrobky z kukuřičného šustí či paličkovanou a háčkovanou krásu. Mladá děvčata v krojích předváděla techniku paličkování také všem zájemcům přímo před jejich očima. Velký zájem s originální technikou zdobení vajec jezerní sítinou sklízela Kristýna Kulhavá, která si za své umění den před zahájením výstavy přivezla z pražské soutěže Hravé Velikonoce nejvyšší ocenění. „Výstavu zde pořádá naše asociace již podeváté, střídáme se ob rok s jižní Moravou," řekla k akci Olga Hovorková. Jak prozradila, jednou z členek asociace je i naše světoznámá bývalá atletka Dana Zátopková.
V tamní Galerii kraslic je vítán každý obdivovatel kraslic, který se může pokochat šesti tisíci exponáty.

Odsouzení barbarského teroristického činu v Belgii

22.3.2016

Odsuzuji odporný a barbarský teroristický čin v Bruselu, vyjadřuji co nejhlubší soustrast všem pozůstalým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. V tuto chvíli musí Evropa ukázat svou jednotu a sílu v boji proti terorismu. Nesmíme se nechat v žádném případě zastrašit a propadat panice!

20. schůze Senátu

20. schůze Senátu

20.3.2016

Dne 16. března 2016 proběhla 20. schůze Senátu. Úvodním bodem byl zákon o elektronické evidenci tržeb. Jeho projednání trvalo senátorům celé dopoledne, schválen byl nakonec asi hodinu po zahájení odpoledního jednání. V tomtéž bloku (bloku ministra financí) byl nakonec schválen ještě zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické evidenci tržeb, a zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. Následně byly senátory přikázány dva senátní návrhy k projednání výborům. Jednalo se o novelu zákona o státní službě a novelu zákona o místním referendu. Poté byl ve druhém čtení projednán návrh zákona o státním podniku. Senátoři zde nakonec nepřijali žádné usnesení a legislativní proces se tak vrátil na začátek.


Projednán byl ještě blok poslaneckých návrhů. V rámci něj senátoři schválili zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o stavebním spoření. K zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením byly přijaty pozměňovací návrhy. Senátoři následně ještě projednali a schválili novelu zákona o obcích a dva senátní návrhy ve druhém čtení – novelu zákoníku práce a novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V závěru schůze senátoři ještě přijali doporučení k informaci vlády o programu jednání Evropské rady, jež se konalo 17. a 18. března 2016.

19. schůze Senátu

19. schůze Senátu

7.3.2016

Ve středu 2. března a čtvrtek 3. března se konala 19. schůze Senátu, která byla zahájena jednáním o výsledcích jednání Evropské Rady. Středeční odpoledne pak zahájil ministr vnitra novelou zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ke které senátoři přijali pozměňovací návrhy. Dále senátoři dali souhlas k ratifikaci těchto mezinárodních smluv - Smlouvě mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava, Prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a regionem střední Afrika a Dohodě s Chilskou republikou o programu pracovní dovolené. Dále pak přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, Nařízení o posílení kontrol na vnějších hranicích, ke Sdělení Strategie rozšíření EU, ke Sdělení Přezkum evropské politiky sousedství a k doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. V samotném závěru prvního dne jednání byla schválena novela zákona o vysokých školách.

 

Čtvrteční dopoledne patřilo jednáním o bloku ministra průmyslu a obchodu. Senátoři posupně schválili novelu horního zákona, návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novelu zákona o technických požadavcích na výrobky. Poté bylo přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie Sdělení zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky.

 

Ve zbývajícím čase schůze se pak senátoři věnovali vlastním bodům. Nejprve ve druhém čtení zamítli návrh senátního návrhu novely zákona o regulaci reklamy, poté schválili senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Následně v prvním čtení přikázali k projednání tyto návrhy senátních návrhů zákonů – návrh zákona o veřejných kulturních institucích, novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o elektronických komunikacích. V samotném závěru schůze pak senátoři vzali na vědomí informace komisí Senátu o jejich činnosti v roce 2015, zprávu o peticích za rok 2015 a přijali usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky. Vyzvali ho, že by měl být ve svých vyjádřeních natolik zdrženlivý, aby nemohla vzniknout žádná pochybnost ohledně ohrožení spojeneckých závazků České republiky a její ústavně deklarované hodnotové orientace.

Klub starostů v obci Klapý

Klub starostů v obci Klapý

13.2.2016

V pátek 12. února se senátor MUDr. Hassan Mezian zúčastnil pravidelného Klubu starostů v obci Klapý, kde dříve také ordinoval a vykonával pohotovost. Jedním z témat setkání byla novelizace zákona o pozemních komunikacích a nově vzniklé povinnosti obcí. Dalším významným tématem byla problematika migrace a uprchlíků, kde senátor odpovídal na četné dotazy starostů a starostek.

Setkání s představiteli Roudnice nad Labem

Setkání s představiteli Roudnice nad Labem

22.1.2016

Ve středu 20. ledna proběhlo milé setkání s představiteli Roudnice nad Labem: starostou Vladimírem Urbanem, místostarosty Františkem Padělkem a Jiřím Řezníčkem a radními Josefem Krajníkem a Miroslavem Pémem.

18. schůze Senátu

18. schůze Senátu

16.1.2016

Ve středu 13. ledna se konala 18. schůze Senátu, během níž bylo projednáno celkem 10 jednacích bodů a uskutečněno 15 hlasování. Prvním bodem jednání byla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, jejíž projednávání zabralo téměř celé dopoledne. Senátoři přednášeli výhrady k tomuto zákonu, ale i řadu námětů na jeho vylepšení. Nakonec však usoudili, že pro bezpečnost silničního provozu je nezbytné, aby tato novela platila co nejdříve a tak ji schválili s tím, že se k zákonu o provozu na pozemních komunikacích opět vrátí. Poté dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě. Následně se věnovali bloku ministerstva obrany, kdy postupně schválili novelu zákona o branné povinnosti, zákon o službě vojáků v záloze a novelu zákona o ozbrojených silách České republiky. V posledním bodě dopoledního jednání vzali senátoři na vědomí informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice.

 

Odpolední jednání zahájilo projednání novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Následně bylo přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Roční analýze růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence. V samotném závěru schůze senátoři nejprve přikázali výborům k projednání návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a poté schválili novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Komentář senátora: NA UPRCHLÍKY S CHLEBEM, NEBO S FLINTOU?

8.1.2016

Dnešní svět se stal malou vesnicí, kde bohatí a chudí žijí vedle sebe a průmyslové země žijí vedle rozvojových, jejichž katastrofy se nemohou nedotýkat bohatého světa. Míra bohatství průmyslových zemí je srovnatelná s chudobou chudých zemí, jejichž problémy nejsou zděděné, ale z dovozu. Kdo si myslí, že stavění zdí proti těmto zemím zabrání šíření jejich problémů, je na velkém omylu. Mnohonárodní společnosti nedovolí zemím třetího světa mít vlastní průmysl. Mohou pouze levně vyvážet suroviny a draze dovážet hotové spotřební zboží s negativní ekonomickou bilancí. Dluhy chudých zemí rostou, nejsou schopny splácet úroky, natož aby splácely samotné dluhy. Jejich ekonomika je ovládaná totalitním vedením, a to právě s podporou průmyslových zemí. Čím jsou bohaté země bohatší, tím jsou chudé chudší a rozdíl mezi nimi je stále větší a větší. Ve světě je přes 1,3 miliardy chudých, z nichž 900 milionů žije v Asii, 200 milionů v Africe a 10 milionů v jižní Americe a v oblasti Karibského moře. Většinou žijí v bývalých koloniích bohatých zemí, které velkou část bohatství získaly právě drancováním těchto kolonií. Jejich průmysl byl založen na levné pracovní síle z těchto kolonií.

>> více
17. schůze Senátu

17. schůze Senátu

7.1.2016

Ve středu 6. ledna se konala první schůze v novém roce, kterou senátoři zahájili projednáním novely zákona o státní službě, kterou se nakonec rozhodli nezabývat. Následně projednali informaci vlády o výsledcích posledního jednání Evropské Rady v loňském roce, kterou vzali na vědomí. Poté přišly na řadu dva evropské materiály - Unie kapitálových trhů a Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat, se kterými seznámil senátory ministr financí. K oběma těmto materiálům přijalo plénum Senátu doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotném závěru pak senátoři přikázali výborům k projednání návrh senátního návrhu zákona – novela zákoníku práce, kterou spolu s ostatními předložil senátor Zdeněk Škromach. V posledním bodě 17. schůze senátoři schválili senátní návrh zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), který bude postoupen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání v rámci dalšího legislativního pořadu.

16. schůze Senátu

16. schůze Senátu

19.12.2015

Ve čtvrtek 10. prosince proběhla 16. schůze Senátu, poslední schůze v roce 2015. V rámci ní bylo projednáno celkem 16 bodů a uskutečnilo se 28 hlasování. Nejprve senátoři schválili návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci. Následovala první část bloku ministra financí, postupně byly schváleny: zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon s ním související, zákon o ukončení důchodového spoření a prováděcí předpisy. Poté vzali senátoři na vědomí Informaci o zasedání hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie, které proběhly v listopadu tohoto roku a Informaci o pozicích vlády a programu nadcházejícího jednání Evropské rady. V závěru dopoledního jednání byl výborům přikázán k projednání senátní návrh tzv. stykového zákona.


Odpolední jednání bylo zahájeno opět přikázáním výborům k projednáním dalšího senátního návrhu – návrhu zákona o státním podniku, poté senátoři schválili pravidla hospodaření senátorských klubů pro 2016. Následoval druhý blok ministra financí, senátoři v rámci něj nejprve vrátili Poslanecké sněmovně návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích s pozměňovacími návrhy, poté schválili novelu zákona o loteriích. V závěru schůze byl navíc udělen souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, byla schválena novelu zákona o spotřebních daních, navýšen počet vojáků na zahraničních misích v příštím roce a rovněž byla projednána petice vyzývající Senát k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Miloše Zemana.

15. schůze Senátu

15. schůze Senátu

7.12.2015

Ve středu 2. prosince se konala 15. schůze Senátu. Projednáno bylo sedm bodů a proběhlo celkem 26 hlasování. Prvním bodem jednání byl návrh zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků. Tento zákon byl poměrně snadno schválen. Dalším projednávaným bodem byla novela zákona o státních svátcích. Přesto, že projednávání trvalo podstatně déle, senátoři jej nakonec také schválili. Od příštího roku se proto můžeme těšit na více volných dní během Velikonočních svátků. Následně se však v plénu rozproudila rozsáhlá debata k informaci vlády o bezpečnostních rizicích pro Českou republiku po teroristickém útoku v Paříži. Senátoři nakonec k tomuto bodu přijali značně rozsáhlé usnesení. Posledním projednávaným bodem dopoledního jednání bylo jmenování JUDr. Josefa Fialy soudcem Ústavního soudu, s nímž rovněž vyslovili souhlas.

Odpolední jednání bylo zahájeno projednáváním tzv. „energetického balíčku", který zahrnoval celkem čtyři evropské tisky. Po věcné debatě k tomuto bodu senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Posledním bodem 15. schůze se stala novela zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům. K této novele se rovněž rozhořela rozsáhlá rozprava, tentokrát i chvílemi poměrně bouřlivá, jejímž výsledkem bylo přijetí několika pozměňovacích návrhů. Další osud tohoto zákona je tedy v rukách Poslanecké sněmovny.

Vyjádření k odpornému teroristickému činu ve Francii

15.11.2015

V Paříži došlo k odpornému teroristickému činu, vyjadřuji co nejhlubší soustrast pozůstalým. Tzv. Islámský stát je zločinecká organizace a nejvyšší prioritou musí být jeho likvidace. Důležité je, aby veřejnost nepropadala panice a světoví politici se dohodli na společném postupu, který bude zahrnovat diplomatické i vojenské řešení. Nutné je vyřešit situaci přímo v Sýrii, válka tam trvá 5 let a tam jsou jedny z hlavních počátků současné krize, kterou naplno pociťuje i Evropa.

14. schůze Senátu

14. schůze Senátu

14.11.2015

Ve středu 11. listopadu proběhla 14. schůze Senátu. V úvodu schůze senátoři v prvním čtení projednali návrh senátního návrhu zákona o regulaci reklamy senátora Václava Lásky. Následoval blok čtyř zákonů z pera ministerstva vnitra – postupně byl projednán zákon o Hasičském záchranném sboru, novela zákona o azylu, novela zákona o evidenci obyvatel a novela zákona o poštovních službách. Senátoři všechny tyto zákony schválili, nicméně rozprava ohledně azylového zákona byla velmi rozsáhlá a neobešla se bez rozporů a emocí. V závěru odpoledního jednání byla schválena ještě novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, rovněž byl udělen souhlas k ratifikaci Protokolu k Úmluvě o Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci.
Odpolední jednání zahájil svými body ministr financí Andrej Babiš, Senát následně schválil novelu zákona o spotřební dani a udělil souhlas se smlouvou o výměně informací v daňových záležitostech s nizozemským královstvím. Senátoři dále schválili ještě novelu zákona o Národním parku České Švýcarsko, udělili souhlas k ratifikaci Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přijali na doporučení Výboru pro evropské záležitosti změnu rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V závěru schůze senátoři ještě přijali pozměňovací návrhy k novele o pedagogických pracovnících a novele zákona o ochraně spotřebitele.

13. schůze Senátu

13. schůze Senátu

30.10.2015

Ve čtvrtek 22. října se konala 13. schůze Senátu, v níž nejprve senátoři přikázali v prvním čtení novelu autorského zákona, kterou předložil senátor Ivo Valenta. Následně se senátoři věnovali informacím vlády ze dvou jednání Evropské rady a vzali obě informace na vědomí. Odpolední jednání zahájil blok dvou zákonů ministryně pro místní rozvoj. Byly přijaty pozměňovací návrhy k novele zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a schválena novela zákona o podpoře regionálního rozvoje. Součástí schůze byly i tři evropské body, které předložil Senátu ministr vnitra. Jednalo se o Rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a Balíček opatření k návratové politice a vnější dimenzi migrační krize. Ke všem těmto bodům přijel Senát doporučení, která navrhl Výbor pro záležitosti Evropské unie. Posledním bodem jednání byl návrh zákon o registru smluv. Od samého počátku bylo zřejmé, že se senátoři s tímto návrhem zákona příliš neztotožnili. V rozsáhlé diskuzi vystoupili senátoři napříč politickým spektrem, a až na několik výjimek byli všichni k tomuto návrhu zákona kritičtí. Důsledkem toho pak bylo přijetí řady pozměňovacích návrhů a další osud tohoto zákona je tak v rukou Poslanecké sněmovny.

Oficiální zahájení činnosti Nadačního fondu Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian

Oficiální zahájení činnosti Nadačního fondu Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian

28.9.2015

Charitativním divadelním představením hry Všechno není košér Rádobydivadla Klapý v litoměřickém divadle K. H. Máchy oficiálně zahájil ve středu 16. září svou činnost Nadační fond Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian. Fond založil senátor za Litoměřicko a Slánsko MUDr. Hassan Mezian a jeho dcera manažerka Sandra Mezianová.

 

„Když jsme plánovali toto představení, ani jsme netušili, jak bude hra aktuální v kontextu současné situace v Evropě. Jsme rádi, že lidé přišli a věnují se charitě," řekla po představení Sandra Mezianová, předsedkyně správní rady nadačního fondu.

 

Výtěžek z divadelního představení bude věnován také těžce nedoslýchavému Vaškovi, který potřebuje nová sluchadla, aby se mohl po vysokoškolském studiu plnohodnotně zapojit do pracovního procesu.

 

Nadační fond Pro radostný život - MUDr. Hassan Mezian se věnuje podpoře tělesně hendikepovaných a sociálně znevýhodněných dětí. Pomáhá k důstojnějšímu životu tělesně postižených dětí (bezbariérové bydlení, pomůcky umožňující samostatnost) a podporuje rozvojové a vzdělávací programy pro sociálně znevýhodněné děti.

 

Za krátkou činnost se již podařilo podpořit těžce tělesně postiženého Lukáška, jemuž se přispělo na nákup pomůcky pro ovládání počítače očima. Díky příspěvku mohla i desetiletá Terezku ze sociálně slabé rodiny strávit krásné chvíle na táboře ,,Putování s Krakonošem" v Harrachově.

 

Zakladatelé fondu srdečně zvou i na další akci, kterou je zábavné tvořivé dopoledne s malířkou Jarmilou Beranovou v Městské knihovně v Litoměřicích v neděli 17. října od 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na oživlé příběhy andílka z knihy spisovatelky, vyzkoušet si kreslení společných mandal, pohádek a dokonce zrelaxovat svoje čakry tak, aby se správně vyvíjely. Dozvědí se také mnohé o skrytých schopnostech svých dětí.

12. schůze Senátu

12. schůze Senátu

25.9.2015

Ve středu 23. září se konala 12. schůze Senátu, v jejímž úvodu se senátoři důkladně věnovali rozsáhlému přílivu uprchlíků a ekonomických migrantů do Evropské unie. Zaměřili se nejen na řešení problémů s přicházejícími, ale snažili se nalézt i konstruktivní řešení, jak vůbec tomuto exodu zabránit již v zemích, odkud se na Evropu příval uprchlíku žene. V závěru bohaté diskuze přijali usnesení, kterým podpořili kroky vlády a zavázali se, že se tímto problémem budou i nadále zabývat. Poté ještě projednali žádost prezidenta republiky a vyslovili souhlas s jmenováním Jaromíra Jirsy soudcem Ústavního soudu na deset let.

Odpolední jednání zahájil Miroslav Singer, který seznámil senátory se zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014. Po něm vystoupil místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle, který senátory seznámil v výroční zprávou svého úřadu za rok 2014. Obě tyto zprávy vzali senátoři na vědomí. Jako další vystoupil ministr obrany, který seznámil senátory s působením AČR v Turecku – tuto zprávu vzali senátoři na vědomí a požádali vládu, aby je dále o působení AČR v Turecku pravidelně informovala. Poté přišel čas i na evropský blok. Například byla schválena novela zákona o svobodném přístupu k informacím, dán souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost a schválena novela zákona o zpravodajských službách. V rámci bloku ministra financí schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně".

Festival Incendio v Litoměřicích

Festival Incendio v Litoměřicích

17.9.2015

V pátek 11. září a v sobotu 12. září se konal festival ohně a pohybu Incendio, zaměřený zejména na děti a mládež. Pro žongléry byly připraveny workshopy, pro ostatní vystoupení několika kapel (Jet8, Exots, Falešná ozvěna) a další doprovodný program. Celá akce byla zakončena galashow, kam přišel podpořit vystupující děti senátor Hassan Mezian a předal jim certifikáty o absolvování festivalu. Hodně úspěchů a nadšených dětí do dalšího ročníku festivalu!

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce