clear float
clear float
'

24. schůze Senátu

Ve středu 25. května a ve čtvrtek 26. května se konala již 24. schůze Senátu. Byly přijaty pozměňovací návrhy k novele zákona o podpoře sportu, schválen zákon o ochraně státních hranic, zákon o státních registrech a zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur. Následně senátoři přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke zprávě o pokroku v oblasti změny klimatu a dali souhlas k ratifikaci čtyřmezinárodních smluv zabývajících se ochranou životního prostředí. V samotném závěru dopoledního jednání nejprve přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů, a poté se nejprve rozhodli nezabývat zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a pak přijali pozměňovací návrhy k zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

V úvodu odpoledního jednání nejprve dali senátoři souhlas ke třem mezinárodním smlouvám, a dále pokračovali v projednávání „senátních" bodů. Přikázali v 1. čtení k projednání výborům návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ve druhém čtení pak odročili projednávání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Středeční odpoledne pak zakončili senátoři projednáním bodů ministerstva průmyslu a obchodu. Schválili zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb., který je znám též jako „LEX Vitásková" a přijali stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie k Energetickému balíčku.

Čtvrteční den patřil především projednání dlouho odkládané novely Ústavy, která měla rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Po velmi rozsáhlé debatě senátoři tento návrh ústavního zákona zamítli. Následně pak zamítli i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, neboť bez změny ústavy nemůže být v této podobě přijat. Následně byla přijata novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a schválen balíček tří zákonů, které nově upravují hazardní hry. Dále se senátoři věnovali bloku výročních zpráv za rok 2015, postupně projednali a vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů. V samotném závěru schůze senátoři schválili novelu zákona o sociálních službách a dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce