clear float
clear float
'

26. schůze Senátu

Ve čtvrtek 14. července se uskutečnila 26. schůze Senátu, během níž bylo projednáno 21 bodů, z toho 11 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Úvod jednání patřil projednávání informace vlády o jednání Evropské Rady, přičemž senátoři se věnovali zejména BREXITU a věcem s tím souvisejícím a dojednáním výjimky z EIA u deseti důležitých dopravních staveb. Poté byl schválen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

 

Odpolední jednání zahájil ministr obrany, který předložil Senátu ke schválení návrh na působení sil AČR v letech 2017 – 2018, se kterým senátoři vyslovili souhlas. Poté byl v 1. čtení zamítnut návrh senátního návrhu Ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Dále senátoři postupně schválili novelu zákona o státním podniku, Atomový zákon a změnu zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona, vše v gesci ministra průmyslu a obchodu. Následně přišel na řadu blok ministra financí. Senátoři nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. Schůze pak pokračovala schválením dalších pěti zákonů (novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, celní zákon a souhrnnou novelu souvisejících zákonů, zákona o spotřebitelském úvěru souhrnnou novelu souvisejících zákonů), dvou mezinárodních smluv (Dohoda s Belize o výměně informací v daňových záležitostech a Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce) a Sdělení EK o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí, ke kterému přijali senátoři doporučení výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotním závěru schůze se senátoři věnovali senátním iniciativám. Nakonec byl přikázána v 1. čtení výborům k projednání novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve 2. čtení pak schválena novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novela zákona o místním referendu.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce