clear float
clear float
'

27. schůze Senátu

Ve středu 24. září a čtvrtek 25. září se konala 27. schůze Senátu. Během středečního dopoledne senátoři projednali celkem 6 zákonů. Čtyři z nich schválili (zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon s ním související a zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). K dalším dvěma, novele zákona o dráhách a a k novele volebních zákonů pak byly přijaty pozměňovací návrhy. Rovněž dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání a přijali doporučení výboru pro evropské záležitosti ke třem tiskům s evropskou tematikou.

 

Odpoledne pak Senát přijal usnesení k osmi zákonům. Tentokrát z nich šest schválili a ke dvěma, k novele zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku a k zákonu o biocidech, pak přijali pozměňovací návrhy. Senátoři dali také souhlas k ratifikaci dvou mezinárodních smluv, Dohody s Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a k výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; současně projednali výroční zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015.

 

Ve čtvrtek pak byl přijat návrh usnesení z dílny Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí k Petici NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko – Strakonicko, ve druhém čtení schváleny a postoupeny k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně dva senátní návrhy zákonů (novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. V samotném závěru schůze pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání návrh senátního návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce