clear float
clear float
'

28. schůze Senátu

Odpolední jednání patřilo novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která byla schválena. Rovněž byly schválena novela zákona o ochraně ovzduší a novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a dán souhlas k ratifikaci Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Poté předložil senátorům ministr obrany Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie, ke kterému senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie a Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu, se kterým senátoři vyslovili souhlas.

Posledním zákonem, kterým se senátoři zabývali byla novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Schváleny byly i dva senátní návrhy zákonů (zákon o sociálně-právní ochraně dětí a energetický zákon). V prvním čtení pak přikázali návrh senátního návrhu zákona o Ústavním soudu. V samotném závěru si pak senátoři vyslechli informace komisí a delegací Senátu za uplynulé období a pověřili další senátory odůvodněním senátních návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce