clear float
clear float
'

2. schůze Senátu

Odpoledne zahájil Senát přijetím doporučujícího usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k nařízení upravující poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Poté se ujal slova ministr spravedlnosti, který nejprve předložil senátorům ke schválení novelu trestního zákoníku a Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Poté senátoři zamítli zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon s tím související a zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Novela zákona o platebním styku byla schválena. Následně senátoři přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Balíčku předpisů proti praní špinavých peněz a dali souhlas k ratifikaci Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky. V posledním bodě středečního jednání pak senátoři přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k balíčku ke snižování emisí skleníkových plynů.


Čtvrteční jednání zahájili senátoři schválením změn v orgánech Senátu, ke kterému museli přistoupit v souladu s jednacím řádem Senátu po odvolání senátora Jiřího Dienstbiera z funkce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Poté proběhla v Senátu bouřlivá čtvrthodinová k Petici "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava", kterou vzal nakonec Senát na vědomí. V závěru jednání pak senátoři schválili novely zákonů o spotřebních daních a daních z příjmů, přikázali senátní návrh novely občanského soudního řádu a vyslovili souhlas se zřízením podvýborů výborů Senátu.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce