clear float
clear float
'

4. schůze Senátu

Čtvrteční jednání patřilo návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který vzbudil velký zájem senátorů a diskuze k němu byla velmi rozsáhlá. Nakonec jej senátoři i přes řadu výhrad schválili. Dále byla schválena novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zamítnuta v pořadí druhá, novela zákona o ochraně přírody a krajiny a byly přijaty pozměňovací návrhy k zákonu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Dále byla schválena novela o hnojivech a novela zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

V závěrečném balíčku ministra spravedlnosti byly schváleny dvě novely trestního zákoníku, novela insolvenčního zákona, novela zákona o obětech trestných činů, novela zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Během schůze pak senátoři zvolili místopředsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (senátor Karel Kratochvíle), kandidáty na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických (pan Tomáš Hudeček, pan Jiří Navrátil a pan František Sivera) a dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (pan Petr Blažek a pan Miloš Rejchrt).

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce