clear float
clear float
'

7. schůze Senátu

Projednána byla také novela stavebního zákona, ke které senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů a vrátili ho Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Z přijatých pozměňovacích návrhů jde např. o návrh senátora Radko Martínka, podle nějž se bude možné odvolat přímo proti závaznému stanovisku a zabránit tomu, aby mohly být realizovány stavby, které budou povoleny na základě nesprávného závazného stanoviska. Další přijatý pozměňovací návrh předložil senátor Ivo Bárek, díky němuž bude možné ve zkráceném řízení zahájit projednávání územního plánu. Senátorka Jitka Seitlová zas prosadila, že v zastavěném území povedou elektroenergetická vedení o napětí 400 kV a vyšším nad zemí. Další její podpořený návrh umožní u výstavby energetické infrastruktury stanovit kupní cenu za získávané pozemky ve výši minimálně osminásobku odhadní ceny, stejně jako u dopravních staveb. O konečném znění však rozhodne Poslanecká sněmovna. Schválena byla také novela zákona o silničním provozu, která umožní požádat o vydání řidičského průkazu i na úřadě mimo místo trvalého bydliště.

Poslední den schůze začal rozsáhlou rozpravou k návrhu o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Hlavním tématem rozpravy se stala čínská medicína a systém vzdělávání zdravotních sester, kterým podle tohoto zákona bude napříště stačit k jejich práci maturita. Senát tento návrh zákona schválil, stejně jako následující návrh zákona o specifických zdravotních službách.
V odpoledním bloku zákonů ministerstva práce a sociálních věcí. Senátoři postupně schválili novelu zákona o státní sociální podpoře, která především zvyšuje daňovou slevu na první dítě, na dětské přídavky bude mít nárok více lidí a rodiče vícerčat dostanou vyšší rodičovskou. Dále schválil novelu zákona o zaměstnanosti, který zpřísňuje pravidla agenturního zaměstnávání. Schválením novely zákona o důchodovém pojištění by se měly důchody zvýšit zhruba o 500 korun. Zároveň by se mělo odcházet do starobního důchodu v 65 letech věku, vláda však bude moci tuto hranici podle okolností posouvat.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce