clear float
clear float
'

Veřejné slyšení v Senátu roudnické nemocnici pomohlo

Hassan Mezian (ČSSD) vystoupil s desetibodovým projevem na veřejném slyšení v Senátu. Téma roudnické nemocnice bude projednáváno i na prosincovém jednání pléna Senátu, na kterém se bude hlasovat i o usnesení.

 

„Lidé často mají pocit, že podepsání petice nic nevyřeší. Na případu roudnické nemocnice je však vidět, že pokud petice adresovaná Senátu má přes 10 000 podpisů, uskuteční se veřejné slyšení. Pokud je petice shledána jako důvodná, je petice projednávaná přímo na plénu Senátu,“ konstatoval senátor Hassan Mezian. 

 

„Tříhodinová diskuse se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR potvrdila, že je stále mnoho nezodpovězených otázek. V deseti bodech jsem upozornil na mnohé nejasnosti,“ řekl Hassan Mezian.

 

Podle senátora ředitel VZP Pavel Horák na veřejném slyšení nerozptýlil obavy veřejnosti reprezentované přítomnými starosty obcí Roudnicka. „Nikdo bohužel není schopný uvést racionální důvody, proč rušit akutní lůžkovou péči. Navíc zástupci pojišťoven a ministerstva zdravotnictví postupně ustupují od argumentu, že cílem je ušetřit. Naopak hledají nové důvody, jak obhájit plán uzavřít s roudnickou nemocnicí krátkodobou smlouvu. Nakonec se dovídáme, že VZP nemá zpracovanou analýzu, jaké dopady optimalizace bude mít pro region Podřipska a pro Českou republiku,” uvedl Hassan Mezian.

 

„Oceňuji návrh usnesení senátora Marcela Chládka a věřím, že senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice toto usnesení odsouhlasí,“ konstatoval senátor Hassan Mezian.

 

Návrh usnesení má tři body: Senát ČR bere na vědomí petici za zachování roudnické nemocnice. Senát ČR konstatuje, že petice je důvodná. Senát ČR důrazně žádá VZP, ostatní zdravotní pojišťovny, Ústecký kraj a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby byla zachována roudnická nemocnice a nasmlouvána zdravotní péče pro všechna stávající oddělení na období 2013 – 2017.

 

 

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce