clear float
clear float
'

Simsalabim kaly odstraním (pořad Nedej se ČT 2)

redaktorka:
Kaly z ostravských lagun jsou dle rizikové analýzy co do spektra svých vlastností výjimečné. Karcinogenní, neurotoxické, mutagenní, teratogenní.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
Mě nejvíc šokoval argument inspekce životního prostředí, že ta směs byla původně karcinogenní a po smíchání s vápnem a přidáním uhelného prachu ty karcinogenní vlastnosti údajně zmizely. To se nedá chemicky žádným způsobem vysvětlit. A mně to připadá, jako kdyby úředníci inspekce životního prostředí v Ostravě věřili kouzelníkům, kteří smíchají kaly, vápno, udělají simsalabim a najednou nebezpečné vlastnosti zmizí.

redaktorka:
Likvidace ostravských lagun nás dosud stála téměř tři miliardy korun. Provázely jí pokuty, trestní oznámení, žaloby. Tisíce tun nebezpečné hmoty, za jejíž bezpečnou likvidaci stát zaplatil, se objevily na různých místech a ohrožují životní prostředí. Nedávno začala druhá etapa likvidace zbylých kalů. Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno a nové se objevují.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
Výsledkem toho, co se dělo v minulosti, jsou desítky tisíc kalů, které jsou podle polských úřadů nelegálně na polském území, za to Česku hrozí dokonce žaloba ze strany Evropské komise, další tisíce kalů leží ve Vratimově na Ostravsku. Nikdo se k nim nehlásí. A další kaly se ocitly úplně na druhé straně republiky kousek od Litvínova, kde se ukázalo, že úřady obcházely zákony, porušovaly práva veřejnosti v účasti na rozhodování. A v případě skládky na Litvínovsku soud dal nakonec občanským sdružením za pravdu.

Wojciech PIECHA /Nedej se 2014/, :
Vůbec nevíme, co s tím dělat. My jsme to brali jako výrobek, úředníci teď tvrdí, že jsou to odpady. Takže teď je to problém. My taky máme problém, naši firmu to poškozuje.

redaktorka /Nedej se 2014/:
A kolik toho je?

Wojciech PIECHA /Nedej se 2014/, :
Tady 7 až 8 tisíc tun, tady.

Slawomir STARZYKOWSKI /Nedej se 2014/, :
K nám dorazil ten samý materiál. Měli jsme k tomu všechny dokumenty z České republiky, dokonce REACH, certifikáty, atesty, potom se objevilo v českých novinách, že nejde o výrobek ke spalování, ale odpad.

redaktorka:
Tisíce tun hmoty z ostravských lagun skončily na různých místech v Polsku jako alternativní palivo. Dle polských úřadů jde o nebezpečný odpad a již pět let žádají jeho odvoz.

Mgr. Petra ROUBÍČKOVÁ, tisková mluvčí, MŽP:
Palivová směs vyrobená za použití kalů z lagun Ostramo byla řádně registrována u Evropské chemické agentury podle evropského nařízení REACH. Na druhou stranu Polsko požaduje, abysme vlastně odpad odvezli podle evropského nařízení o přepravě odpadů. Toto požaduje nyní i Evropská komise a Evropská komise nás požádala, abychom buď tedy odpad odvezli, anebo abychom vysvětlili postoj České republiky. My jsme tak učinili. Učinili jsme tak v loňském roce v prosinci. A pokud tedy Evropská komise na základě naší argumentace svůj postoj nezmění, tak je ministerstvo životního prostředí připraveno nechat celou záležitost dojít k Evropskému soudnímu dvoru, aby Evropský soudní dvůr precedentně rozhodl.

MUDr. Miroslav ŠUTA, konzultant pro ekologická a zdravotní rizika /Nedej se 2014/:
To, že nějaká látka nebo směs látek dostaly registraci, neznamená vůbec nic. To je jenom povinnost, ať vyrábíte jakoukoliv látku nebo jakoukoliv směs, tak byla povinnost do určité doby ji registrovat. Neříká to nic ani o tom, jestli se legálně z odpadu stal výrobek a neříká to nic ani o tom, nakolik je ten výrobek nebo odpad bezpečný, nebo nebezpečný.

JUDr. Dagmar HRUDOVÁ, starostka Vratimova /Nedej se 2014/:
Tady vidíte obrovské hromady té páchnoucí černé, dle nás nebezpečné hmoty, která tady byla navezená v těchhle těch obrovských hromadách. Tady vidíte bagr, takže je možno posoudit i výšku a rozsah tady toho návozu. A tady jsou zase místa pod těmi hromadami, kde z toho vytékala taková smrdutá olejovitá kapalina a v podstatě vsakovala tam v těch místech, kde nebyla zpevněná, zpevněná plocha. Nikdo se k tomu nehlásí, nikdo to nechce a ničí to není. Takže my tady máme to množství nebezpečného odpadu alias výrobku a ničí to není.

redaktorka:
Kvůli kalům ve Vratimově bylo podáno další trestní oznámení.

MUDr. Alena DERNEROVÁ, senátorka PČR:
K nám se ty kaly také vlastně přivezly cestou necestou, kdy jsme se dozvěděli ne z oficielních zdrojů, ale náhodně, že teda se tahle ta hmota k nám převáží, hmota, která je toxická a která putovala přes celou republiku právě do toho CELIA a odtud se odváží v podstatě po překládce, opět ale po překládce do cementárny v Čížkovicích a cementárna v Čížkovicích je spaluje.

Raul CRUZ, o. s. Proti kalům /Nedej se 2014/:
Vyloučili účast veškerých občanských iniciativ a v podstatě i obcí, kterých se to týká.

Mgr. Arnošt WASCHTA, starosta Čížkovic /Nedej se 2014/:
Když se podíváte směr Lovosice, tak vidíte kromě čížkovickýho komína ještě iks dalších komínů. Zajímalo by mě, jestli se někdo vůbec interesuje o to, co ty továrny dělají dohromady.

Pavel KIMMER, místostarosta Čížkovic /Nedej se 2014/:
Lidi umírají na rakovinu, rakovina plic vloni dva zemřeli, dva tady z mojí úzký rodiny mají rakovinu tlustýho střeva, i když nežijou žádným nezřízeným životem, jo.

redaktorka /Nedej se 2014/:
Alergie?

Pavel KIMMER, místostarosta Čížkovic /Nedej se 2014/:
Prostě alergie u dětí, že jo, já mám v rodině, já jsem sám alergik od 52 najednou.

redaktorka:
Krajský úřad tehdy svým rozhodnutím účast veřejnosti znemožnil. Ministerstvo to posvětilo. Žalobě nevládních organizací dal nyní soud za pravdu.

Mgr. Jan FREIDINGER, Greenpeace ČR:
Vina toho ministerstva životního je evidentní. A jak jsem říkal, my jsme jim předali judikáty a vysvětlovali, že jsme si jistí, že jsme v právu. A oni o našem odvolání rozhodli tak, že ho zamítli, a po prvním rozsudku, který byl v náš prospěch místo toho, aby konali, i když měli konat, a tak se snažili ještě kasační stížností to zvrátit a což také nevyšlo. A takže to ukazuje na určitou jako mentalitu a nastavení toho ministerstva, že se nechtějí ztotožnit s tím rozhodnutím, a jinými slovy, že nechtějí, aby účast veřejnosti ve správních řízeních byla otevřená. Chtějí to spíše naopak.

Mgr. Petra ROUBÍČKOVÁ, tisková mluvčí, MŽP:
Krajský úřad bude muset o vydat nové rozhodnutí v této věci. To znamená, že ministerstvo životního prostředí na začátku ledna zrušilo rozhodnutí krajského úřadu a vrátilo řízení k rozhodování krajskému úřadu Ústeckého kraje.

MUDr. Alena DERNEROVÁ, senátorka PČR:
No, rozhodli jsme se s kolegy doktorem Hassanem Mezianem, doktorem Sášou Štemberou a mnou, tedy Alenou Dernerovou, založit spolek Odvezte kaly. Spolek jsme založili proto, protože jsme se dozvěděli, že se chystá druhá etapa odvozu kalů právě z Ostravska někam jinam teda na jiné místo, a protože to už jednou postihlo nás Ústecký kraj, respektive oblast Mostecka, tak jsme si řekli, aby se toto nedělo zase v rámci republiky někde jinde.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
Tak z mého pohledu je neúnosné, aby to, co se stalo v té první etapě, se přešlo, jakože se nic nestalo, protože se utratily velké peníze, porušovaly se tady zákony, vytvořily se nové ekologické problémy v Polsku i na severní Moravě, takže je potřeba najít, kdo tady pochybil, v čem pochybil a pokud se ukázalo, že pochybil tak, že porušil zákon, tak by ten člověk měl být samozřejmě potrestán. Pokud vznikla škoda, tak by tu škodu měl někdo nahradit.

redaktorka:
Druhá etapa likvidace nadbilančních kalů začala. Jak jsme zjistili, je v ní mnoho neznámých a lidé se bojí, aby se postup neopakoval.

Ing. Tomáš RYCHTAŘÍK, ředitel Diamo, s. p.:
V užším výběru nakonec soutěžilo pět firem, kritérium byla nejnižší cena a s nejnižší cenou vyhrála firma AVE odpadové hospodářství, s. r. o., Praha. V režimu výrobku už nebude probíhat žádné nakládání s hmotou, a to ani s kalama, ani pak s převápněnýma kalama. Všecko to bude v režimu odpadu. Dle vítězného projektu likvidace laguny bude probíhat v několika etapách. První etapou je stabilizace kalů přímo na místě v lagunách, potom jejich vymístění a potom zřejmě v první fázi uložení na mezideponii a pak dál jsou dvě možnosti, upřednostňováno bude energetické zpracování. Daný projekt předpokládá zařízení v Kralupech a víme, že se jedná s cementárnou v Prachovicích. A další je možnost uložení na skládce s odpovídajícím zabezpečením.

redaktorka:
Vítězná firma AVE CZ vlastní spalovnu nebezpečných odpadů v Kralupech a chce tu ostravské kaly spalovat. Otázkou je, co na to řeknou místní obyvatelé. Kapacita spalovny by se patrně musela navýšit.

MUDr. Jana HOMOLOVÁ, zastupitelka, Kralupy nad Vltavou:
No, záměr je to naprosto neznepokojivý, protože žijeme v regionu, kde vlastně jsme mezi firmou Synthos, mezi Spolanou Neratovice a vlastně Elektrárnou Mělník. A tady prostě další navyšování kapacit chemických výrob je naprosto neúnosný pro občany. A jestli jsme šla do zastupitelstva z nějakého důvodu, tak zejména proto, abych chránila ekologické zájmy před těmi zájmy, které prostě jsou ekonomické těch firem a které jsou ryze komerční, protože bych chtěla, aby se v tom regionu dalo žít.

Libor LESÁK, místostarosta, Kralupy nad Vltavou:
Každopádně z města půjde zamítavé stanovisko na rozšíření kapacity spalovny. V současné době, když už patří jinému vlastníkovi a jde čistě o vlastně záměr vydělat peníze, tak samozřejmě se nám nelíbí, že do Středočeskýho kraje a hlavně do Kralup by se měly navážet látky i z jinejch krajů, protože budou zatěžovat tady to území, který už je zatížený dost. Takže se stavíme absolutně negativně proti tomu.

redaktorka:
Dalším místem, kde se dle vítězného projektu počítá s likvidací kalů, je cementárna Prachovice. Ta však, jak jsme zjistili, o spalování hmoty z ostravských lagun nemá zájem.

redaktor /citace/:
"V tuto chvíli CEMEX neplánuje likvidovat kaly z lagun Ostramo. Pro CEMEX by tato možnost neměla významný ekonomický efekt."

redaktorka:
Sděluje nám zástupce cementárny.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
V minulosti se také počítalo s účastí nějakých externích firem, které nakonec s tím nesouhlasily, neodebíraly ten výsledek, tu směs, a proto vlastně vznikly všechny ty problémy. Čili tady by se to do značné míry mohlo opakovat.

MUDr. Alena DERNEROVÁ, senátorka PČR:
Myslím si, že by se měl najít jiný způsob, jak s těmi kaly naložit. To znamená, možná likvidovat na místě, anebo je odvážet do té cementárny, do té spalovny, která je nejblíž, jo, aby se v podstatě jaksi zamezilo už jenom manipulaci a převážení přes celou republiku a manipulace je tam de facto dvakrát.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
Já nerozumím tomu, pokud stát uznává, že jsou to nebezpečné odpady, které je potřeba jako nebezpečné odpady zlikvidovat, proč by se měly teda vozit přes celou republiku někam do středních Čech, navíc ta kapacita spalovny v Kralupech nepostačuje pro likvidaci toho celého objemu ani za dobu, která je státu dána. A hrozí teda nebezpečí, že se zase vytvoří nějaká deponie nebo mezideponie, kde vlastně ty kaly budou léta nebo třeba deset let a není jasné, kdo to bude kontrolovat, jak to bude kontrolovat a jestli se nebude opakovat situace z minulosti, kde výsledkem bude, že se utratí státní peníze a kaly zase někde zůstanou.

redaktorka:
Požádali jsme společnost AVE CZ o vyjádření k následujícím dotazům. Předpokládá se navýšení kapacity v Kralupech? Jednala AVE CZ s městem Kralupy o možnosti spalování? Pokud cementárna Prachovice odmítne, kde jinde se budou kaly likvidovat? Společnost AVE CZ nám poslala tiskovou zprávu, konkrétní odpovědi na naše dotazy v ní chyběly.

redaktor /citace/:
"Vzhledem k tomu, že finální odstranění zavápněných kalů proběhne až za několik let, nejsou v současné době koncová zařízení zcela exaktně determinovatelná. Je však známo, že společnost AVE CZ vlastní jedny z největších zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů v České republice. Společnost AVE CZ již také začala jednat s provozovateli cementářských pecí o možnosti termického zpracování kalů v těchto zařízeních."

redaktorka:
Sděluje společnost AVE CZ.

Libor LESÁK, místostarosta, Kralupy nad Vltavou:
My jsme zjistili, že nabídku, kterou podalo AVE CZ do výběrového řízení, tak jako subdodavatel je tam uvedeno AVE Kralupy, s. r. o., což je právě spalovna, která je umístěna v Kralupech nad Vltavou, takže jsme začali být ostražití a chtěli jsme vědět, proč zrovna 65 % subdodávky má proběhnout v Kralupech, a z toho jsme vlastně zjistili, že jde o spalování těch odtěžených kalů.

MUDr. Jana HOMOLOVÁ, zastupitelka, Kralupy nad Vltavou:
No, lidi samozřejmě nechtějí, aby se tady zvyšovalo to zatížení toho regionu, to je logický, že jo. To jsou pouze komerční zájmy těch firem. No, za sebe můžu říct, že se budeme snažit všemi legislativními prostředky ovlivnit tu situaci tím způsobem, aby se ty kaly nespalovaly na území Kralup, protože zatížení toho regionu je skutečně enormní.

redaktorka:
Kdy má být likvidace skončená?

Ing. Tomáš RYCHTAŘÍK, ředitel Diamo, s. p.:
Do dvou let od podpisu smlouvy, která byla podepsána v prosinci minulého roku, má firma předložit legislativní vyřešení, to znamená veškerá povolení, do rok na to, to znamená do třech let od podpisu smlouvy, musí být kaly vymístěny z lokality, a do pěti let od podpisu smlouvy musí být cílově zlikvidovány. Musí v každým případě vyřídit EIA, musí vyřídit IPPC a musí zpracovat a nechat si schválit realizační projekt.

Mgr. Petra ROUBÍČKOVÁ, tisková mluvčí, MŽP:
Ta etapa bude velmi podobná nebo probíhat podobně jako ta první etapa, to znamená, dojde k zavápnění, k vytěžení a následně k přepravě na energetickou koncovku. Co se týká těch subdodavatelských kroků, respektive těch projektů, tak každý projekt bude muset projít posouzením vlivu na životní prostředí a bude muset mít vydané integrované povolení.

redaktorka:
Bližší harmonogram víte?

Mgr. Petra ROUBÍČKOVÁ, tisková mluvčí, MŽP:
Ta subdodavatelská síť se vytváří nyní. Já si myslím, že už v průběhu února by mohly být vlastně první projekty předkládány do k posouzení vlivu na životní prostředí.

MUDr. Miroslav ŠUTA, Centrum pro zdraví a ŽP:
Pokud nebudeme schopni v těch starých případech zjistit, kdo a proč porušoval zákony a potrestat je, tak nezabráníme tomu, aby se to opakovalo do budoucna. Naopak to dává vlastně jaksi pocit beztrestnosti, protože když to prošlo jednou, proč by to neprošlo příště.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/216562248410007-simsalabim-kaly-odstranim/, 28.2.2016

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce