clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji.


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

11. schůze Senátu

11. schůze Senátu

18.8.2015

Ve středu 12. srpna se konala 11. schůze Senátu. Senátoři se nejprve věnovali zákonům z oblasti životního prostředí, a to konkrétně zákonu o prevenci závažných havárií a novele zákona o odpadech. Oba tyto zákony byly senátory dlouho diskutovány a navzdory různým pohledům na některé jejich části byly oba zákony schváleny. Ve druhé části dopoledního jednání byla nejprve schválena novela zákona o svobodném přístupu k informacím, dán souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost a schválena novela zákona o zpravodajských službách. Odpolední jednání zahájil blok ministra financí, v rámci kterého schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně".

10. schůze Senátu

10. schůze Senátu

27.7.2015

Ve středu 22. července a čtvrtek 23. července se konala 10. schůze Senátu, na níž byly projednány výroční zprávy, které předkládají Senátu jednotlivé instituce. Byly vzaty na vědomí Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů, Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů a Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu. Dále senátoři vrátili k dopracování návrh senátního návrhu zákona o státním podniku a dva návrhy senátních návrhů Senátu zamítli. Jednalo se o novelu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a novelu zákona o České televizi. Čtvrtý projednávaný návrh senátního návrhu zákona - zákoník práce - pak senátoři již podruhé odročili, tentokrát do 31. prosince 2015. Poté senátoři schválili návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání a nominovali paní Ivanu Janů jako první ženu do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ve čtvrtek dopoledne zavítal mezi senátory předseda vlády Bohuslav Sobotka, který seznámil senátory s výsledky jednání Evropské Rady a představil Národní program reforem pro rok 2015. Během čtvrtečního dne dali senátoři ještě souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, mezi nimi například Dohodu o Visegrádském patentovém institutu či Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Senátoři rovněž schválili šest zákonů - zákon o pyrotechnice, zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna, zákon o regulaci reklamy, zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o přestupcích.

Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

Pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

15.7.2015

V neděli 12. července se konal pietní akt k 72. výročí vypálení Českého Malína na Volyni, založeného v druhé polovině 19. století českými přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka. U památníku v parčíku u městského hřbitova v Žatci uctil senátor Hassan Mezian spolu s dalšími hosty památku 374 volyňských Čechů, kteří byli zaživa upáleni či zastřeleni. Život ztratilo také 132 Ukrajinců a 26 Poláků ze sousední obce. Čest jejich památce!

 

Memorial Air Show

Memorial Air Show

30.6.2015

O posledním červnovém víkendu probíhal na letišti v Roudnici nad Labem již 13. ročník přehlídky letecké techniky a pilotního umění Memorial Air Show. Letos byl věnován 70. výročí ukončení II. světové války. Diváci mohli shlédnout vystoupení domácích i zahraničních pilotů na zhruba čtyřiceti letadlech a helikoptérách. Úžasnou exhibici například předvedl na letounu postaveném pro závody Red Bull Air Race pilot Martin Šonka.

Charitativní akce Sweet & Art Day na terezínské Kotlině

Charitativní akce Sweet & Art Day na terezínské Kotlině

30.6.2015

Ve středu 24. června se konala akce Sweet & Art Day v areálu Golf Kotlina v Terezíně. Akce s bohatým programem pro dospělé i děti byla věnována nadačnímu fondu MUDr. Hassana Meziana – Pro radostný život. Podařilo se vybrat 15 508 Kč na podporu tělesně postiženého Lukáška, který potřebuje zakoupit pomůcku pro ovládání počítače očima. Zakladatelé fondu zvou i na další akci, kterou bude benefiční představení v divadle K. H. Máchy v Litoměřicích 16. září.

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
31.Srpen

Senátorský den

4.Září

Klub starostů

16.Září

Benefiční divadelní večer Nadačního fondu Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian

Zobrazit všechny akce