clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

7. Ortopedické sympozium v Litoměřicích

7. Ortopedické sympozium v Litoměřicích

24.6.2016

Ve čtvrtek 23. června a pátek 24. června se konalo již 7. Ortopedické sympozium u příležitosti výročí 700. narození krále Karla IV. a 22 let založení Ortopedického oddělení MěN v Litoměřicích. Účastnici se mohli dozvědět novinky v ortopedii a traumatologii ramenního kloubu. Členem čestného předsednictva byl i senátor Hassan Mezian, který vyzdvihl zásluhy prvního primáře ortopedie MUDr. Beneše a primáře MUDr. Procházky v rozvoji lůžkové ortopedie.

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice

Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice

20.6.2016

V sobotu 18. června se konala velkolepá oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vědomice, která začala slavnostním průvodem s cílem v areálu U sumce. Zde už čekalo na návštěvníky vystoupení mažoretek, starosty a starosty hasičů Vědomic, poté už nastal slavnostní nástup hasičských jednotek. Po hymně proběhlo slavnostní požehnání nové hasičské stříkačky a praporu SDH Vědomice, které učinil Mons. Mgr. Jan Baxant. Akci si nenechal ujít senátor Hassan Mezian, který poděkoval hasičům za jejich skvělou práci.

Zástupci SDH Vědomice pak udělovali pamětní medaile zástupcům hasičských sborů (např. SDH Polepy, SDH Křešice, SDH Roudnice nad Labem, hasiči Roudnice nad Labem, SDH Černěves, atd.), byli oceněni i další osoby včetně starosty, biskupa a senátora. Sobotní odpoledne pak patřilo ukázkám zásahů, bylo možné si prohlédnout současnou a historickou hasičskou techniku. Pro děti nechyběl vláček, skákací hrad či hasičská pěna. Večer pak patřil tanci a poslechu, vystoupila zpěvačka Madia a taneční skupiny Babí léto a Amazonky z Taneční školy Caravana. 

25. schůze Senátu

25. schůze Senátu

20.6.2016

Ve středu 15. června se konala 25. schůze Senátu, jejíž dopolední jednání patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákon o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.

Odpolední jednání začalo vzetím na vědomí Konvergenčního programu České republiky. Následně byly schváleny dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzaty na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.

Roudnický košt na Lobkowiczkém zámku

Roudnický košt na Lobkowiczkém zámku

15.6.2016

V sobotu 11. června 2016 proběhl na Lobkowiczkém zámku další ročník Roudnického koštu. Akce byla letos zahájena přímo v zámeckém areálu slavnostním otevřením nové vinice, která byla vysazena u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Zájemci se mohli stát patrony vinice, jedním z patronů se stal i senátor Hassan Mezian. Každý návštěvník měl možnost ochutnat vína z celé vinařské oblasti Čechy, seznámit se přímo s vinařem a také si případně zakoupit předváděná vína v lahvi.

Bohatý kulturní program pokračoval odpoledním slavnostním koncertem u příležitosti otevření nejen nové zámecké vinice, ale i otevření zámeckého parku. Na koncertu vystoupila operní zpěvačka Jana Štěrbová s klavírním doprovodem Aleny Kolaříkové a nechyběla první dáma českého klavíru Jitka Čechová. Celou akcí provázel lékař Ondřej Krajník.

 Oslavy 790. výročí trvání obce Klobuky.

Oslavy 790. výročí trvání obce Klobuky.

14.6.2016

V sobotu 11. června oslavila obec Klobuky 790. výročí. Oslavy si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian. Program začal dopoledne před budovou obecního úřadu vystoupením mažoretek a slavnostním průvodem až ke budově školy, kde se slavnostně otevřela nová polyfunkční učebna a zrekonstruovaná tělocvična. Senátor diskutoval s přítomným učitelským sborem a starostkou o chodu školy a školky, o stavu českého školství, situace škol v malých obcích, o kapacitě a naplněnosti. V učebnách pak na návštěvníky čekaly  historické expozice (např. staré školní lavice či výstava obecních kronik). Oslavy pokračovaly sportovním dětským kláním a odpoledne patřilo sportovnímu zápolení místních fotbalistů. Večer pak patřil taneční zábavě, kterou byly celodenní oslavy náležitě zakončeny.

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
25.Červen

Oslavy 790 let obce Libotenice

27.Červen

Senátorský den

29.Červen

27. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

4.Červenec

Senátorský den

11.Červenec

Senátorský den

Zobrazit všechny akce