clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

5. schůze Senátu

5. schůze Senátu

13.3.2017

Ve středu 8. března a ve čtvrtek 9. března se konala 5. schůze Senátu, na začátku složila senátorka Alena Dernerová slib senátora. Po rozsáhlé dopolední diskuzi byly přijaty pozměňovací návrhy k novele školského zákona a poté senátoři zvolili kandidáta ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pana Jana Outlého. Odpolední jednání zahájil se svými body předseda vlády.

>> více
4. schůze Senátu

4. schůze Senátu

20.1.2017

Ve středu 18. ledna a čtvrtek 19. ledna se konala 4. schůze Senátu. Senátoři nejprve vzali na vědomí informaci o posledním jednání rady a poté přijeli na návrh Výboru pro záležitosti Evropské unie usnesení k Pracovnímu programu Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, k Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv, k Roční analýze růstu na rok 2017 a ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016.

Poté se rozpoutala „bouřlivá" debata k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, ke které nakonec přijali sadu pozměňovacích návrhů. Poté vzali na vědomí Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 a schválili novelu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

>> více
Setkání s členy Společnosti patriotů Slaného v Senátu

Setkání s členy Společnosti patriotů Slaného v Senátu

23.12.2016

Středeční adventní odpoledne patřilo Společnosti patriotů Slaného, jehož členové přijali pozvání senátora Hassana Meziana do Senátu. Prohlédli si historické prostory Valdštejnského paláce v doprovodu průvodkyně. Po prohlídce následovalo malé občerstvení a diskuse o činnosti Senátu i činnosti slánského sdružení. Velký dík všem za milou návštěvu.

3. schůze Senátu

3. schůze Senátu

16.12.2016

Ve středu 14. prosince proběhla 3. schůze Senátu, poslední v roce 2016. Senátoři se věnovali především projednávání zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Schválili novelu zákona o stavebním spoření, novelu zákona o účetnictví a novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů. Ke dvěma zákonům (novela zákona o vinohradnictví a novelu zákona o léčivech) přijali pozměňovací návrhy. Novelou občanského zákoníku se nezabývali a k zákonu o obchodních korporacích nepřijali žádné usnesení.

Na programu jednání byly i dvě mezinárodní smlouvy (Změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi), k oběma dali senátoři souhlas k jejich ratifikaci. Zvolen byl pan Jan Outlý kandidátem Senátu na funkci předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, o jeho jmenování rozhodne prezident republiky. V prvním čtení pak senátoři zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, který zrušuje o elektronické evidenci tržeb. V samotném závěru schůze pak byla schválena Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017.

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
27.Březen

Senátorský den

3.Duben

Senátorský den

10.Duben

Senátorský den

24.Duben

Senátorský den

Zobrazit všechny akce