clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

9.7.2018

Obec Libotenice oslavila 100. výročí republiky a konec 1. světové války. Pozvání starostky Ladislavy Rejškové přijal senátor Hassan Mezian, který se účastnil křtu nově vysázeného třešňového sadu.  Ten má symbolizovat vzájemnou pospolitost a soudržnost občanů. Složena byla i poklona obětem 1. a 2. světové války. Nechybělo ani vystoupení žáků ZŠ a MŠ Libotenice. S dalšími hosty pak senátor pokřtil nově vydanou brožuru obce Libotenice.

15. schůze Senátu

15. schůze Senátu

21.5.2018

Ve čtvrtek 17. května se konala 15. schůze Senátu, na níž byla projednána novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se senátoři v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.

>> více
Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

4.5.2018

Ve středu 2. května se konala vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Thomy „Kouzelné Kjóto“, pod záštitou senátora MUDr. Hassana Meziana. Pan Zdeněk Thoma byl v roce 2017 oceněn japonskou vládou za svůj přínos k prohloubení česko-japonských vztahů a obdržel Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky.

14. schůze Senátu

14. schůze Senátu

2.5.2018

Ve středu 25. dubna se konala již 14. schůze Senátu. Úvod schůze patřil bodům ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, který představil senátorům novelu zákona o vývozu a dovozu zboží a novelu zákona o hornické činnosti. Oba tyto zákony senátoři schválili. Dále pak senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů a návrhu nařízení, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Poté dali souhlas k Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií a přijali několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Schválen byl ve 2. čtení i senátní návrh novely zákona o sociálních službách a přikázán výborům k projednání návrh senátní novely zákon o silničním provozu.

>> více
13. schůze Senátu

13. schůze Senátu

9.4.2018

Ve středu 4. dubna a čtvrtek 5. dubna se konala 13. schůze Senátu. Úvod patřil vzpomínce na senátora Jana Hajdu, který před nedávnem zemřel. Poté byl potvrzen ve funkci předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad.


Na programu schůze byl pouze jeden návrh zákona - tím byla novela volebního zákona, ke které přijali senátoři významný pozměňovací návrh, jímž se snaží odstranit pravidelné změny volebních obvodů. Tento návrh je již v Poslanecké sněmovně, která se musí rozhodnout, zda změnu navrhovanou Senátem schválí, či zda ji odmítne. V případě odmítnutí by pak novela volebního zákona skončila, neboť se jedná o zákon, k němuž je dle Ústavy třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

>> více
načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
18.Červenec

16. Schůze Senátu

19.Červenec

16. schůze Senátu

22.Červenec

Účast na pietním aktu při příležitosti 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

23.Červenec

Senátorský den

30.Červenec

Senátorský den

Zobrazit všechny akce