clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

Setkání s představiteli Roudnice nad Labem

Setkání s představiteli Roudnice nad Labem

22.1.2016

Ve středu 20. ledna proběhlo milé setkání s představiteli Roudnice nad Labem: starostou Vladimírem Urbanem, místostarosty Františkem Padělkem a Jiřím Řezníčkem a radními Josefem Krajníkem a Miroslavem Pémem.

18. schůze Senátu

18. schůze Senátu

16.1.2016

Ve středu 13. ledna se konala 18. schůze Senátu, během níž bylo projednáno celkem 10 jednacích bodů a uskutečněno 15 hlasování. Prvním bodem jednání byla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, jejíž projednávání zabralo téměř celé dopoledne. Senátoři přednášeli výhrady k tomuto zákonu, ale i řadu námětů na jeho vylepšení. Nakonec však usoudili, že pro bezpečnost silničního provozu je nezbytné, aby tato novela platila co nejdříve a tak ji schválili s tím, že se k zákonu o provozu na pozemních komunikacích opět vrátí. Poté dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě. Následně se věnovali bloku ministerstva obrany, kdy postupně schválili novelu zákona o branné povinnosti, zákon o službě vojáků v záloze a novelu zákona o ozbrojených silách České republiky. V posledním bodě dopoledního jednání vzali senátoři na vědomí informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice.

 

Odpolední jednání zahájilo projednání novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Následně bylo přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Roční analýze růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence. V samotném závěru schůze senátoři nejprve přikázali výborům k projednání návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a poté schválili novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Komentář senátora: NA UPRCHLÍKY S CHLEBEM, NEBO S FLINTOU?

8.1.2016

Dnešní svět se stal malou vesnicí, kde bohatí a chudí žijí vedle sebe a průmyslové země žijí vedle rozvojových, jejichž katastrofy se nemohou nedotýkat bohatého světa. Míra bohatství průmyslových zemí je srovnatelná s chudobou chudých zemí, jejichž problémy nejsou zděděné, ale z dovozu. Kdo si myslí, že stavění zdí proti těmto zemím zabrání šíření jejich problémů, je na velkém omylu. Mnohonárodní společnosti nedovolí zemím třetího světa mít vlastní průmysl. Mohou pouze levně vyvážet suroviny a draze dovážet hotové spotřební zboží s negativní ekonomickou bilancí. Dluhy chudých zemí rostou, nejsou schopny splácet úroky, natož aby splácely samotné dluhy. Jejich ekonomika je ovládaná totalitním vedením, a to právě s podporou průmyslových zemí. Čím jsou bohaté země bohatší, tím jsou chudé chudší a rozdíl mezi nimi je stále větší a větší. Ve světě je přes 1,3 miliardy chudých, z nichž 900 milionů žije v Asii, 200 milionů v Africe a 10 milionů v jižní Americe a v oblasti Karibského moře. Většinou žijí v bývalých koloniích bohatých zemí, které velkou část bohatství získaly právě drancováním těchto kolonií. Jejich průmysl byl založen na levné pracovní síle z těchto kolonií.

>> více
17. schůze Senátu

17. schůze Senátu

7.1.2016

Ve středu 6. ledna se konala první schůze v novém roce, kterou senátoři zahájili projednáním novely zákona o státní službě, kterou se nakonec rozhodli nezabývat. Následně projednali informaci vlády o výsledcích posledního jednání Evropské Rady v loňském roce, kterou vzali na vědomí. Poté přišly na řadu dva evropské materiály - Unie kapitálových trhů a Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat, se kterými seznámil senátory ministr financí. K oběma těmto materiálům přijalo plénum Senátu doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. V samotném závěru pak senátoři přikázali výborům k projednání návrh senátního návrhu zákona – novela zákoníku práce, kterou spolu s ostatními předložil senátor Zdeněk Škromach. V posledním bodě 17. schůze senátoři schválili senátní návrh zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), který bude postoupen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání v rámci dalšího legislativního pořadu.

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
12.Únor

Klub starostů

15.Únor

Senátorský den

22.Únor

Senátorský den

29.Únor

Senátorský den

Zobrazit všechny akce