clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

Vyjádření k odpornému teroristickému činu ve Francii

15.11.2015

V Paříži došlo k odpornému teroristickému činu, vyjadřuji co nejhlubší soustrast pozůstalým. Tzv. Islámský stát je zločinecká organizace a nejvyšší prioritou musí být jeho likvidace. Důležité je, aby veřejnost nepropadala panice a světoví politici se dohodli na společném postupu, který bude zahrnovat diplomatické i vojenské řešení. Nutné je vyřešit situaci přímo v Sýrii, válka tam trvá 5 let a tam jsou jedny z hlavních počátků současné krize, kterou naplno pociťuje i Evropa.

14. schůze Senátu

14. schůze Senátu

14.11.2015

Ve středu 11. listopadu proběhla 14. schůze Senátu. V úvodu schůze senátoři v prvním čtení projednali návrh senátního návrhu zákona o regulaci reklamy senátora Václava Lásky. Následoval blok čtyř zákonů z pera ministerstva vnitra – postupně byl projednán zákon o Hasičském záchranném sboru, novela zákona o azylu, novela zákona o evidenci obyvatel a novela zákona o poštovních službách. Senátoři všechny tyto zákony schválili, nicméně rozprava ohledně azylového zákona byla velmi rozsáhlá a neobešla se bez rozporů a emocí. V závěru odpoledního jednání byla schválena ještě novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, rovněž byl udělen souhlas k ratifikaci Protokolu k Úmluvě o Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci.
Odpolední jednání zahájil svými body ministr financí Andrej Babiš, Senát následně schválil novelu zákona o spotřební dani a udělil souhlas se smlouvou o výměně informací v daňových záležitostech s nizozemským královstvím. Senátoři dále schválili ještě novelu zákona o Národním parku České Švýcarsko, udělili souhlas k ratifikaci Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a přijali na doporučení Výboru pro evropské záležitosti změnu rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V závěru schůze senátoři ještě přijali pozměňovací návrhy k novele o pedagogických pracovnících a novele zákona o ochraně spotřebitele.

13. schůze Senátu

13. schůze Senátu

30.10.2015

Ve čtvrtek 22. října se konala 13. schůze Senátu, v níž nejprve senátoři přikázali v prvním čtení novelu autorského zákona, kterou předložil senátor Ivo Valenta. Následně se senátoři věnovali informacím vlády ze dvou jednání Evropské rady a vzali obě informace na vědomí. Odpolední jednání zahájil blok dvou zákonů ministryně pro místní rozvoj. Byly přijaty pozměňovací návrhy k novele zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a schválena novela zákona o podpoře regionálního rozvoje. Součástí schůze byly i tři evropské body, které předložil Senátu ministr vnitra. Jednalo se o Rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a Balíček opatření k návratové politice a vnější dimenzi migrační krize. Ke všem těmto bodům přijel Senát doporučení, která navrhl Výbor pro záležitosti Evropské unie. Posledním bodem jednání byl návrh zákon o registru smluv. Od samého počátku bylo zřejmé, že se senátoři s tímto návrhem zákona příliš neztotožnili. V rozsáhlé diskuzi vystoupili senátoři napříč politickým spektrem, a až na několik výjimek byli všichni k tomuto návrhu zákona kritičtí. Důsledkem toho pak bylo přijetí řady pozměňovacích návrhů a další osud tohoto zákona je tak v rukou Poslanecké sněmovny.

Oficiální zahájení činnosti Nadačního fondu Pro radostný život  – MUDr. Hassan Mezian

Oficiální zahájení činnosti Nadačního fondu Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian

28.9.2015

Charitativním divadelním představením hry Všechno není košér Rádobydivadla Klapý v litoměřickém divadle K. H. Máchy oficiálně zahájil ve středu 16. září svou činnost Nadační fond Pro radostný život – MUDr. Hassan Mezian. Fond založil senátor za Litoměřicko a Slánsko MUDr. Hassan Mezian a jeho dcera manažerka Sandra Mezianová.

 

„Když jsme plánovali toto představení, ani jsme netušili, jak bude hra aktuální v kontextu současné situace v Evropě. Jsme rádi, že lidé přišli a věnují se charitě," řekla po představení Sandra Mezianová, předsedkyně správní rady nadačního fondu.

 

Výtěžek z divadelního představení bude věnován také těžce nedoslýchavému Vaškovi, který potřebuje nová sluchadla, aby se mohl po vysokoškolském studiu plnohodnotně zapojit do pracovního procesu.

 

Nadační fond Pro radostný život - MUDr. Hassan Mezian se věnuje podpoře tělesně hendikepovaných a sociálně znevýhodněných dětí. Pomáhá k důstojnějšímu životu tělesně postižených dětí (bezbariérové bydlení, pomůcky umožňující samostatnost) a podporuje rozvojové a vzdělávací programy pro sociálně znevýhodněné děti.

 

Za krátkou činnost se již podařilo podpořit těžce tělesně postiženého Lukáška, jemuž se přispělo na nákup pomůcky pro ovládání počítače očima. Díky příspěvku mohla i desetiletá Terezku ze sociálně slabé rodiny strávit krásné chvíle na táboře ,,Putování s Krakonošem" v Harrachově.

 

Zakladatelé fondu srdečně zvou i na další akci, kterou je zábavné tvořivé dopoledne s malířkou Jarmilou Beranovou v Městské knihovně v Litoměřicích v neděli 17. října od 14 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na oživlé příběhy andílka z knihy spisovatelky, vyzkoušet si kreslení společných mandal, pohádek a dokonce zrelaxovat svoje čakry tak, aby se správně vyvíjely. Dozvědí se také mnohé o skrytých schopnostech svých dětí.

12. schůze Senátu

12. schůze Senátu

25.9.2015

Ve středu 23. září se konala 12. schůze Senátu, v jejímž úvodu se senátoři důkladně věnovali rozsáhlému přílivu uprchlíků a ekonomických migrantů do Evropské unie. Zaměřili se nejen na řešení problémů s přicházejícími, ale snažili se nalézt i konstruktivní řešení, jak vůbec tomuto exodu zabránit již v zemích, odkud se na Evropu příval uprchlíku žene. V závěru bohaté diskuze přijali usnesení, kterým podpořili kroky vlády a zavázali se, že se tímto problémem budou i nadále zabývat. Poté ještě projednali žádost prezidenta republiky a vyslovili souhlas s jmenováním Jaromíra Jirsy soudcem Ústavního soudu na deset let.

Odpolední jednání zahájil Miroslav Singer, který seznámil senátory se zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014. Po něm vystoupil místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle, který senátory seznámil v výroční zprávou svého úřadu za rok 2014. Obě tyto zprávy vzali senátoři na vědomí. Jako další vystoupil ministr obrany, který seznámil senátory s působením AČR v Turecku – tuto zprávu vzali senátoři na vědomí a požádali vládu, aby je dále o působení AČR v Turecku pravidelně informovala. Poté přišel čas i na evropský blok. Například byla schválena novela zákona o svobodném přístupu k informacím, dán souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Evropskému program pro bezpečnost a schválena novela zákona o zpravodajských službách. V rámci bloku ministra financí schválili senátoři novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a novelu zákona o účetnictví. Poté dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění. Následně se senátoři věnovali svým bodům. Schválili usnesení ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu a schválili návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Ochrana proti šikaně".

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
30.Listopad

Senátorský den

1.Prosinec

17. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

2.Prosinec

15. schůze Senátu

Zobrazit všechny akce