clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji.


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

Návštěva výstavy na téma „Společně malujeme pohádkový svět

Návštěva výstavy na téma „Společně malujeme pohádkový svět"

2.12.2014

V úterý 2. prosince navštívil senátor Hassan Mezian vernisáž výstavy na téma "Společně malujeme pohádkový svět" v sále Oka-mžik v Litoměřicích. V úvodním slovu poděkoval za krásné výtvarné práce klientkám azylových domů a jejich dětem a vyzdvihl umění radovat se v životě z maličkostí. Velký dík patří samozřejmě i pracovnicím Domova pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích, které zorganizovaly již podruhé soutěž, do níž přišlo neuvěřitelných 126 prací. Dílka budou ke shlédnutí až do 19. 12. 2014, ve všední dny od 15:00 do 19:00 (mimo dobu pronájmů sálu).

Slavnostní otevření lékárny a nových vstupních prostor s kavárnou v Podřipské nemocnici

Slavnostní otevření lékárny a nových vstupních prostor s kavárnou v Podřipské nemocnici

23.11.2014

Ve čtvrtek 20.listopadu 2014 proběhlo slavnostní otevření lékárny a nových vstupních prostor s kavárnou Podřipské nemocnice za účasti významných hostů např. senátora Hassana Meziana, prvního náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka či starosty Roudnice Vladimíra Urbana.

 

„K podřipské nemocnici mám vřelý a velmi blízký vztah. Vzhledem k tomu, že je to přes 40 let, kdy jsem zde nastoupil jako mladý lékař a zaučoval mne pan primář Krajník st. A nedávno také mého syna, který se zde narodil, zaučoval primář Krajník ml. Chtěl bych Vám poblahopřát za tuto tuto nemocnici, za kvalitu zdravotní péče. Přeju Vám do budoucnosti mnoho úspěchů a mnoho uzdravených pacientů!" uvedl senátor Hassan Mezian.

 

„Velice si vážím účasti zvlášť významných hostů, kteří se výrazně zasloužili o zachování nemocnice v listopadu před dvěma lety a nadále nám zachovávají přízeň," doplňuje Mgr.Tomáš Krajník, ředitel nemocnice a dále pokračuje, „současně mám upřímnou radost z reakcí našich pacientů a běžných návštevníků nemocnice, kteří sice po dobu necelých 2 měsíců měli omezený komfort co se přístupu do nemocnice týče, nicméně nyní se shodují, že výsledek za to skutečně stojí!"

1. schůze Senátu

1. schůze Senátu

22.11.2014

Ve středu 19. listopadu a pátek 21. listopadu se konala ustavující schůze Senátu. Ve středu složili noví senátoři slib, kromě senátora Miroslava Antla, který čekal na rozhodnutí soudu o platnosti voleb v jeho obvodu. Také byl zvolen předseda a místopředsedové Senátu. V pátek pak byli zvoleni členové výborů, komisí a stálých delegací.

Výstava děl studentů Střední a Mateřské školy o.p.s., Litoměřice v Senátu ČR

Výstava děl studentů Střední a Mateřské školy o.p.s., Litoměřice v Senátu ČR

7.11.2014

V úterý 4. října proběhla slavnostní vernisáž výstavy „Středoškolská grafika z Litoměřic“ studentů Střední a Mateřské školy o.p.s., Litoměřice, a to pod patronací a záštitou senátora Hassana Meziana. Díla vytvořená studenty oboru Grafický design jsou k vidění s pozvánkou do 18. listopadu v reprezentativních prostorech Senátu ČR, v Předsálí Jednacího sálu.

„Naše škola patří k jedné z nejstarších soukromých škol v Ústeckém kraji. Grafický design je posledním oborem, který jsme zavedli. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na výstavě. Chtěl bych poděkovat panu senátorovi, že umožnil tuto výstavu uspořádat,“ pronesl ředitel školy Ladislav Šrejbr.

„Jsem velmi rád, že se podařilo výstavu uspořádat a ukázat díla studentů z Litoměřic v Senátu ČR. Nadané, schopné a vzdělané lidi Česká republika velmi potřebuje, mladí lidé jsou naší budoucností. Studentům přeji mnoho úspěchů,“ řekl senátor Hassan Mezian.

Učitel Petr Kubelka osvětlil koncept výstavy, se studenty ji pojali jako výzvu představit obor Grafický design v celé šíři oboru. „To, že se scházíme v tomto slovutném prostoru, je ukázka toho, že se člověk na oblasti může podívat i do centra. Výstava je ukázkou toho, čím student v rámci čtyřletého studia projde,“ dodal Kubelka.

Kulatý stůl

Kulatý stůl

5.11.2014

V úterý 4. listopadu pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost kulatý stůl na téma důsledků ukrajinské krize. Zástupci Senátu, ministerstva zahraničí a obrany a další hosté provedli analýzu situace na Ukrajině po parlamentních volbách. Shodli se, že situace na Ukrajině je nadále vážná; volby sice posílily šance na uklidnění situace, není však jisté, že povedou k mírovému řešení krize. To nadále všichni zúčastnění považují za nutnost.

načíst další
ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}
14.Leden

5. schůze Senátu

Zobrazit všechny akce