clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

14. schůze Senátu

14. schůze Senátu

2.5.2018

Ve středu 25. dubna se konala již 14. schůze Senátu. Úvod schůze patřil bodům ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, který představil senátorům novelu zákona o vývozu a dovozu zboží a novelu zákona o hornické činnosti. Oba tyto zákony senátoři schválili. Dále pak senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů a návrhu nařízení, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Poté dali souhlas k Rámcové dohodě mezi EU a Austrálií a přijali několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Schválen byl ve 2. čtení i senátní návrh novely zákona o sociálních službách a přikázán výborům k projednání návrh senátní novely zákon o silničním provozu.

>> více
13. schůze Senátu

13. schůze Senátu

9.4.2018

Ve středu 4. dubna a čtvrtek 5. dubna se konala 13. schůze Senátu. Úvod patřil vzpomínce na senátora Jana Hajdu, který před nedávnem zemřel. Poté byl potvrzen ve funkci předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad.


Na programu schůze byl pouze jeden návrh zákona - tím byla novela volebního zákona, ke které přijali senátoři významný pozměňovací návrh, jímž se snaží odstranit pravidelné změny volebních obvodů. Tento návrh je již v Poslanecké sněmovně, která se musí rozhodnout, zda změnu navrhovanou Senátem schválí, či zda ji odmítne. V případě odmítnutí by pak novela volebního zákona skončila, neboť se jedná o zákon, k němuž je dle Ústavy třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

>> více
Výstava kraslic v Libotenicích

Výstava kraslic v Libotenicích

4.4.2018

V sobotu 24. března se konala již 10. výstava Asociace malířek a malířů kraslic. Výstavu si nenechal ujít ani senátor Hassan Mezian, hejtman Oldřich Bubeníček, místostarosta Litoměřic Pavel Grund, farář Adrian Pavel Zemek a dále starostové z Mikroregionu Porta Bohemica a pár starostů z Podřipska. Obec Libotenice je hrdým sídlem Asociace malířek a malířů kraslic, jejíž duchovním zakladatelům byl pan Miroslav Kubišta. Hlavní myšlenkou bylo rozšířit tyto tradice nejen na Moravě, ale i v Čechách, což se skvěle povedlo.

1. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky

1. společná schůze obou komor Parlamentu České republiky ke složení slibu prezidenta republiky

10.3.2018

Ve čtvrtek 8. března se konala společná schůze Parlamentu ČR k inauguraci prezidenta, kterou svolal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Miloš Zeman složil slib prezidenta republiky do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.

12. schůze Senátu

12. schůze Senátu

16.2.2018

Ve čtvrtek 15. února se konala 12. schůze Senátu. Senátoři řešili senátní novelu volebního zákona, novelu zákona o nelékařských zdravotnických povolání. Na přetřes přišlo i evropské nařízení upravující nakládání s osobmími údaji (GDPR) či senátní novela zákona o přestupcích. 

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce