clear float
clear float
'

Dovolte mi poděkovat Vám za důvěru a podporu, díky níž jsem se stal senátorem pro region Litoměřicka, Roudnicka a Slánska. Své zvolení na podzim roku 2012 považuji za ocenění mé čtyřicetileté práce v tomto krásném regionu, mezi Slánskou horou, Řípem a Milešovkou.
Do Senátu jsem kandidoval s mnoha ideály, které vždy budu naplňovat a jsou a budou mojí prioritou. Mezi ně patří lidská svoboda, sociální spravedlnost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání a lidská důstojnost. Nikdy nepodpořím žádný návrh, který by těmto ideálům odporoval. V Senátu budu vytrvale pracovat a bojovat s takovým nadšením a odhodláním, abych svých ideálů dosáhl, nebo se o to alespoň pokusil.
Každodenně mě můžete potkávat v Litoměřicích, kde s manželkou žiji a stále také pravidelně ordinuji. Sonna


S úctou,

MUDr. Hassan Mezian

16. schůze Senátu

16. schůze Senátu

24.7.2018

Ve středu 18. července se konala již 16. schůze Senátu, v jejíž úvodu hned složil slib nový senátor Tommáš Goláň. Schůze patřila mezi ty obsáhlejší, projednáno bylo celkem 49 bodů, z toho 17 zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou k dalšímu projednání. Čtrnáct zákonů bylo schváleno, k jednomu zákonu senátoři nepřijali žádné usnesení (Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění), jedním návrhem zákona se nezabývali (Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění). K jednomu návrhu zákona (Zákon o důchodovém pojištění) přijali pozměňovací návrhy. V prvním čtení senátoři pak přikázali návrh senátního návrhu zákona o státním občanství České republiky a ve druhém čtení novelu energetického zákona.

Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, projednávání Fiskálního paktu pak odročili do jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Senátoři se dále věnovali evropským směrnicím a nařízením, když na doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie přijali usnesení ke dvanácti evropským materiálům. V průběhu schůze Senátu vzali senátoři na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 z pera Nejvyššího kontrolního úřadu a Souhrnnou zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Klasickým bodem bylo i schválení návrhů na státní vyznamenání. Protože ani tentokrát nedorazil v zákonném stanoveném termínu návrh prezidenta republiky na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, byli senátoři nuceni tento bod z pořadu schůze vyřadit.

Pietní vzpomínka k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

Pietní vzpomínka k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

18.7.2018

V pátek 13. července se konal pietní akt k 75. výročí vypálení obce Český Malín. Senátor Hassan Mezian dorazil na Ukrajinu na pozvání předsedkyně celorepublikového výboru Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Uctil spolu s dalšími hosty památku 374 volyňských Čechů, 132 Ukrajinců a 26 Poláků, kteří byli zaživa upáleni či zastřeleni. Čest jejich památce!

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

Libotenická oslava 100. výročí republiky a konce 1. světové války

9.7.2018

Obec Libotenice oslavila 100. výročí republiky a konec 1. světové války. Pozvání starostky Ladislavy Rejškové přijal senátor Hassan Mezian, který se účastnil křtu nově vysázeného třešňového sadu.  Ten má symbolizovat vzájemnou pospolitost a soudržnost občanů. Složena byla i poklona obětem 1. a 2. světové války. Nechybělo ani vystoupení žáků ZŠ a MŠ Libotenice. S dalšími hosty pak senátor pokřtil nově vydanou brožuru obce Libotenice.

15. schůze Senátu

15. schůze Senátu

21.5.2018

Ve čtvrtek 17. května se konala 15. schůze Senátu, na níž byla projednána novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se senátoři v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.

>> více
Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

Vernisáž výstavy fotografií „Kouzelné Kjóto“

4.5.2018

Ve středu 2. května se konala vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Thomy „Kouzelné Kjóto“, pod záštitou senátora MUDr. Hassana Meziana. Pan Zdeněk Thoma byl v roce 2017 oceněn japonskou vládou za svůj přínos k prohloubení česko-japonských vztahů a obdržel Řád vycházejícího slunce se zlatými a stříbrnými paprsky.

ČSSD SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook - o čem diskutujete

Kalendář akcí

{datum:"den";}

Zobrazit všechny akce